Na remonty których ulic płocczanie mogą liczyć w tym roku? Jest ich sporo. Są też inne, duże inwestycje

Najwięcej środków finansowych z budżetu w tym roku miasto Płock przeznaczy na utrzymanie i rozwój oświaty. W przypadku wydatków majątkowych najwięcej – bo ponad 118 mln zł – zainwestowanych będzie na dokończenie modernizacji stadionu im. Kazimierza Górskiego. Co jeszcze przewiduje budżet i na jakie remonty mogą przygotowywać się płocczanie?  

Oprócz dokończenia budowy stadionu, rok 2022 upłynie pod kątem dużych inwestycji drogowych. Największym z nich będzie modernizacja ul. Łukasiewicza, połączona z rozdziałem kanalizacji na sanitarną i deszczową. W budżecie zaplanowano na ten cel 15 mln zł. Cała inwestycja jest dwuletnia i będzie kosztować – według szacunków – ok. 50 mln zł. Na to przedsięwzięcie płocki ratusz uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 30 mln zł.

Kolejną inwestycją jest przebudowa ul. Spółdzielczej na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Wyszogrodzkiej. Jest to również inwestycja połączona z rozdziałem kanalizacji. Dzięki niej odwodniony zostanie całkowicie rejon wiaduktów drogowych w al. Piłsudskiego. A przy okazji powstanie nowa nawierzchnia, chodniki i droga rowerowa. Planowany koszt to 7,3 mln zł.

Duże przedsięwzięcie będzie realizowane na Radziwiu, czyli budowa zbiornika retencyjnego, który powstanie w rejonie stoczni. Niejako „przy okazji” zostaną od podstaw wyremontowane ulice osiedlowe, które znajdują się w sąsiedztwie zbiornika. Mowa o ulicach: Teligi, Żeglarskiej, Szkutniczej. Koszt przedsięwzięcia to 5,1 mln zł. W tym przypadku miasto wykorzysta dofinansowanie z Unii Europejskiej – 2,7 mln zł. Kontynuowana będzie przebudowa ul. Raczkowizna – koszt to 6,5 mln zł. Następnie, 3 mln zł Płock wyda na rozpoczęcie modernizacji ul. Kościuszki. To zaledwie jednak początek wydatków na tę inwestycję. W tym przypadku całość pochłonie ok. 9 mln zł. Płock otrzymał dofinansowanie na to zadanie z budżetu państwa w wysokości 5 mln zł.

Nie zabranie inwestycji w osiedlowe uliczki. Miasto planuje zaprojektować i zbudować kolejny fragment ul. Ośnickiej, przebudować ul. Wiatraki, zbudować ul. Herbacianą, zaprojektować i zacząć budowę ul. Chrostowskiej, która połączy się z rondem im. Witolda Pileckiego. Przebudowana będzie również al. Spacerowa.

Nie tylko w budowę dróg i ulic miasto będzie inwestowało. W planie finansowym znajdują się środki na rozbudowę i renowację budynku Urzędu Stanu Cywilnego (ponad 5 mln zł) oraz na bloki z mieszkaniami komunalnymi na osiedlu Miodowa Jar. Jest też lista inwestycji, których realizacją zajmą się miejskie spółki i jednostki organizacyjne. Największą będzie zaplanowana przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji modernizacja pływalni Podolanka, w którą spółka zainwestuje 6 mln zł.

W uchwalonym budżetu zaplanowano także środki na wykonanie dokumentacji wielu innych przedsięwzięć. Najważniejszym, planowanym projektem jest przebudowa Nowego Rynku wraz z salą koncertową, następnie dalsza modernizacja ul. Wyszogrodzkiej, remont ul. Przemysłowej (między ul. Tysiąclecia a NSZ) oraz budowa kolejnego odcinka ul. Browarnej.

Co warte podkreślenia, inwestycje przewidziane są w różnych częściach miasta. Na liście znalazły się osiedla: Góry, Radziwie, Zielony Jar, Borowiczki, Wyszogrodzka, Kolegialna, Tysiąclecia oraz Łukasiewicza i Miodowa.

Czytaj także: Budżet Płocka uchwalony. 262 mln zł na inwestycje. Najwięcej jednak na oświatę

Fot. Archiwum UMP (remont ul. 3 Maja)