Szpital tymczasowy w Płocku działa ponownie. Do placówki trafili pierwsi pacjenci

W poniedziałek, 15 listopada uruchomiony został Szpital Tymczasowy przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. W placówce ulokowanej na terenie Centrum Badawczo – Rozwojowego PKN Orlen, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, uruchomiony został jeden moduł dysponujący 28 łóżkami – informuje Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marcina Kacprzaka w Płocku.

– Wobec rosnącej liczby pacjentów wymagających hospitalizacji, otwarcie Szpitala Tymczasowego to bardzo dobra decyzja – mówi Stanisław Kwiatkowski, dyrektor lecznicy. – Wnioskowaliśmy o nią 2 listopada, zgodę otrzymaliśmy trzy dni później i natychmiast zabraliśmy się do organizacji placówki, czyli wykonania niezbędnych przeglądów oraz rekrutacji personelu. Dziś szpital przyjął pierwszych pacjentów – podkreśla.

Zgodnie z decyzją ministra, stan łóżek „covidowych” w Płocku od 15 listopada wynosić będzie 43 z tego 15 w siedzibie głównej szpitala w oddziale obserwacyjno – zakaźnym, a 28 w szpitalu tymczasowym. – Dziś szpital hospitalizuje 41 pacjentów wymagających leczenia szpitalnego z uwagi na przebieg zakażenia wirusem SARS-CoV- 2, a także chorych, cierpiących na inne schorzenia ze współistniejącą chorobą koronawirusa. Stan zdrowia 7 pacjentów wymaga hospitalizacji z wykorzystaniem respiratora – tłumaczy Stanisław Kwiatkowski.

Decyzję o uruchomieniu szpitala tymczasowego w Płocku minister zdrowia wydał 31 października 2020 r. Placówka, która docelowo mogła dysponować 196 łóżkami, w tym 20 respiratorowymi, została uruchomiona 9 grudnia 2020 r. 28 maja 2021 r. w związku z malejącą liczbą zachorowań, minister resortu zdrowia wydał decyzję o przejściu placówki w stan pasywny, co oznaczało pozostanie w gotowości do udzielania świadczeń, ale bez obowiązku ich realizacji.

Dane kontaktowe Szpitala Tymczasowego:

Kierownik- (24) 364 65 80
Pokój lekarski – (24) 364 65 73, (24) 364 65 74, (24) 364 65 75, (24) 364 65 76
Pielęgniarka Oddziałowa – (24) 364 65 81
Punkt Pielęgniarski – (24) 364 65 84, (24) 364 65 85

Fot. Dziennik Płocki.