Płocki szpital zaprasza na badania z programu „Profilaktyka 40 plus”. Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu?

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. jest wśród placówek, które realizują program „Profilaktyka 40 PLUS” – informuje placówka. Z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych może skorzystać każdy, kto ukończył 40 lat lub więcej.

Celem programu jest powszechne objęcie świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką laboratoryjną w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych wobec obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z epidemią SARS-CoV-2. – Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy – wyjaśnia PZOZ.

Do kogo skierowany jest program?

Do programu kwalifikują się świadczeniobiorcy, którzy w roku realizacji programu pilotażowego ukończą lub ukończyli 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia) i nie korzystali ze świadczeń w ramach tego programu.

Tryb zgłoszenia się do programu

Podstawą wykonania badań w programie jest e-skierowanie, które generują świadczeniobiorcy, po udzieleniu odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu oceny ryzyka, zwanego „Ankieta 40 PLUS”, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub za pośrednictwem infolinii Domowa Opieka Medyczna (DOM).

Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań?

– Należy wypełnić ankietę Profilaktyka 40 PLUS umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) – to pomoże ocenić czynniki ryzyka (na podstawie udzielonych odpowiedzi system generuje zalecenia dotyczące stylu życia oraz wskazuje jakie badania profilaktyczne należy wykonać celem oceny stanu zdrowia).
– Po wypełnieniu ankiety pacjent otrzyma e-skierowanie na dopasowany do niego pakiet badań. Nie trzeba go drukować ani pobierać!
– Następnie należy zgłosić się na badania w placówce, która realizuje program (wraz z dowodem osobistym).
– Wyniki badań pacjent otrzyma na Internetowe Konto Pacjenta lub w placówce, w której zrobił badania.

Jeżeli pacjent nie korzysta z IKP, może również uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

Gdzie można zrobić badania?

Realizacja programu odbywać się będzie w dwóch miejscach:

– Punkt szczepień w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej – ul. Miodowa 2 – w dniach: wtorek i piątek; w godzinach: 09:00 – 11:30; dodatkowe informacje pod numerem tel. 882-791-348 oraz 24 364-53-50.

– Punkt pobrań – Laboratorium – Szpital Świętej Trójcy, ul. Kościuszki 28 – w dniach: poniedziałek, środa, czwartek; w godzinach: 10:30 – 12:30 – dodatkowe informacje pod numerem tel. 24 364-51-72.

Czas realizacji programu: do 30 listopada 2021 roku.

Pakiet badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Więcej informacji na stronie internetowej Szpital św. Trójcy Płock

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Profilaktyka 40 PLUS ” można znaleźć również na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Fot. UMP.