Stacja uzdatniania wody „Góry” jak spod igły. Nowiutkie budynki, a w nich nowoczesne technologie [FOTO]

image_pdfimage_print

W całym przedsięwzięciu chodzi o jedno – zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka. Właśnie zakończono pierwszy etap kompleksowo zaplanowanych prac. – To bardzo ważna i strategiczna inwestycja – mówi prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski o Stacji Uzdatniania Wody w Górach.

Aby zapewnić bezpieczeństwa dostaw wody dla mieszkańców Płocka oraz w trosce o stan środowiska naturalnego, „Wodociągi Płockie” od 2017 r. realizują kompleksowy program modernizacyjny. Program opracowany na lata 2017-2026 ma na celu modernizację dwóch strategicznych stacji uzdatniania wody wraz z renowacją wodociągów oraz budową studni głębinowych.

W ramach I etapu programu modernizacji w poniedziałek, 30 sierpnia, zakończono roboty budowlane przy przebudowie powstałej w 1988 roku Stacji Uzdatniania Wody w Górach. Całkowita przebudowa obiektu trwała nieco ponad rok. Koszt inwestycji to ponad 8 mln zł.

Efektem prac jest nowopowstały budynek stacji, w którym zamontowano nowoczesny układ technologiczny uzdatniania wody. – Jest on oparty o klasyczny dwustopniowy proces filtracji na biologicznych filtrach ciśnieniowych wraz z montażem wysokiej klasy urządzeń pompowni pośredniej i płucznej. Maksymalną wydajność stacji zaprojektowano na 2200 m3/dobę. Jednak dzięki retencji w nowo wybudowanych zbiornikach wody czystej do sieci będzie można wtłoczyć 190 m3/h – wyjaśniają „Wodociągi Płockie”. Zdaniem spółki będą to wystarczające ilości, które pozwolą zaopatrzyć w wodę intensywnie rozbudowujące się dzielnice: Góry i Ciechomice, jak również dodatkowo osiedle Radziwie.

– W ten sposób cała lewobrzeżna część Płocka będzie zasilana w wodę ze zmodernizowanej stacji w Górach bez ryzyka gwałtownych spadków czy braku ciśnienia wody w sieci, które zdarzały się z powodu zbyt dużego zapotrzebowania na wodę mieszańców tych części miasta – podkreślają „Wodociągi Płockie”.

Przypomnijmy. Aby zapewnić bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę w latach 2017-2026 „Wodociągi Płockie” modernizują i budują, a także planują nowe inwestycje. Całość prac zakłada pięć etapów: modernizację stacji uzdatniania wody „Góry” wraz z budową nowej studni głębinowej; modernizację Stacji Uzdatniania Wody „Górna”; modernizację ujęcia wody Grabówka wraz z rurociągami wody surowej DN 500, która zapewni bezpieczny i pewny transport wody do stacji uzdatniania wody „Górna”; budowę studni głębinowych na terenie stacji „Górna” oraz Borowiczki – Pieńki oraz budowę wodociągu, który powstanie przy al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej – inwestycja zapewni zaopatrzenie w wodę osiedli Podolszyce, Gulczewo, Imielnica, Borowiczki, Parcele. 

Przeszłość i przyszłość…

1968 – budowa ujęcia wody „Grabówka” oraz SUW „Górna”
1983 – uruchomienie pierwszych ujęć podziemnych w Borowiczkach
1984 – budowa koagulacji zachodniej z osadnikami oraz 4 filtrami pospiesznymi
1989 – budowa chlorowni, dwóch zbiorników wody czystej
1994 – rozbudowa stacji obejmująca zastosowanie technologii ozonowo-węglowej
2000 – modernizacja chlorowni, zastosowanie nowego dezynfektanta ClO2
2002 – modernizacja filtrów pospiesznych
2015 – modernizacja pompowni II st. ze środków UE
2018-2019 – badania laboratoryjne na stacji pilotowej
2019 – modernizacja układu dezynfekcji wody w SUW
2019-2020 – koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy SUW „Górna”
2020 – analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych – podjęcie decyzji
2020-2022 – etap projektowania SUW „Górna”
2020-2022 – modernizacja Ujęcia „Grabówka” wraz rurociągami ze środków UE
2021-2023 – budowa studni trzeciorzędowo-kredowych K6, K7, K8
2023-2026 – przebudowa SUW „Górna”

Fot. UMP.