Haczyk dla inwestycji samorządowych w Polskim Ładzie. Płock złożył trzy wnioski o dofinansowanie

Władze Płocka wystąpiły z wnioskami do Rządowego Funduszu Polski Ład o dofinansowanie trzech projektów. Pierwszy opiewa na kwotę nieco ponad 90 mln zł dofinansowania, drugi na 30 mln zł, a trzeci 5 mln zł. – Gdy trwał nabór wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych płockie projekty zostały całkowicie pominięte. Nie poddajemy się jednak – podkreślił prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski na konferencji prasowej.

– Do końca lipca można było zawnioskować o dofinansowanie trzech przedsięwzięć z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. W czwartek złożyliśmy takie wnioski – mówił prezydent. W programie samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie różnych inwestycji. Priorytetem są przedsięwzięcia drogowe. Można się starać o dofinansowanie bez limitu kwotowego dużej inwestycji, oraz dofinansowanie inwestycji do 30 mln i do 5 mln zł.

Pierwszy wniosek Płocka w kategorii „Bez limitu” dotyczy budowy tzw. nowej ul. Przemysłowej. Jest to przedłużenie istniejącej ulicy do drogi powiatowej z Trzepowa w kierunku Bronowa (0,5 km już za granicą miasta). Projekt zakłada również budowę sieci dróg poprzecznych, które zapewnią dojazd do różnych nieruchomości potencjalnych inwestorów. Główna ulica ma mieć ok. 5,6 km długości, dojazdy do niej – 3,5 km. W projekcie przewidziano budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej i gazowej, a w przypadku głównej ulicy również infrastruktury teletechnicznej i elektroenergetycznej oraz drogi rowerowej, chodnika i oświetlenia.

Realizacja tej ulicy oznacza udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w pobliżu handlowo-dystrybucyjnej części Płocka oraz w bezpośrednim otoczeniu PKN, co zwiększy też jego dostępność komunikacyjną. Co ważne, Urząd Miasta Płocka posiada już projekt przedsięwzięcia oraz pozwolenie na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 95 mln zł. – Zawnioskowaliśmy o dofinansowanie w wysokości 90,25 mln zł – poinformował Andrzej Nowakowski.

Drugi wniosek opiewający na dofinansowanie w wysokości 30 mln zł, dotyczy przebudowy dwóch fragmentów ul. Łukasiewicza. Jeden znajduje się między ul. Nowowiejskiego, a Tysiąclecia, drugi – od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Zglenickiego. W tym przypadku, oprócz nowej nawierzchni, zaplanowano rozdzielenie kanalizacji na sanitarną i deszczową, przebudowanie sieci wodociągowej, wymienię oświetlenia, przebudowanie zatok postojowych i autobusowych, zjazdów, zbudowanie i przebudowanie drogi rowerowej oraz chodników. W tym przypadku miasto także posiada gotowy projekt i pozwolenie na budowę. Szacunkowy koszt inwestycji to 50 mln zł.

Trzeci wniosek w kategorii dofinansowania do 5 mln zł. dotyczy przebudowy ul. Kościuszki. Plany zakładają przede wszystkim rozdział kolektorów ściekowych i budowę kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na odcinku od ul. Warszawskiej po skrzyżowanie z pl. Narutowicza. Szacunkowy koszt inwestycji to 10 mln zł, płocki ratusz wnioskuje o połowę dofinansowania.

Należy jednak podkreślić, że „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” póki co ma sporo niewiadomych. Na przykład nie wiadomo kiedy nastąpi ocena złożonych wniosków. Hubert Woźniak z biura prasowego tłumaczy, że są też elementy, które mogą spowodować trudności w znalezieniu wykonawcy. – Konstrukcja dofinansowania zakłada np., że Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje wnioskodawcy w pierwszym etapie jedynie promesę wypłaty. A inwestor może wypłacić wykonawcy tylko swój udział w finansowaniu inwestycji. Wykonawca zatem będzie musiał skredytować przedsięwzięcie z własnych środków.

Fot. UMP.