Płock popiera Białorusinów w ich walce o demokrację, wolność i prawa człowieka

Płock popiera Białorusinów w ich walce o demokrację, wolność i prawa człowieka. – Szczególnie solidaryzujemy się z mieszkańcami Nowopołocka, naszego miasta partnerskiego – podkreśla Urząd Miasta Płocka.

Na budynku ratusza, obok flag Polski i Płocka, zawisła dziś biało-czerwono-biała flaga wolnej Białorusi. Urząd miasta wyjaśnia, że w ten symboliczny sposób Płock przyłączył się do Globalnej Pikiety Solidarności z Białorusią.

Akcja jest organizowana w różnych częściach świata w rocznicę aresztowania białoruskiego opozycjonisty i krytyka władzy Siarhieja Cichanouskiego.