Orlen wypłaci akcjonariuszom prawie 1,5 mld zł. Pokryje również stratę za 2020 r. – ponad 2,3 mld zł

W trakcie czwartkowego Zwykłego Walnego Zgromadzenia PKN Orlen podjęto uchwałę, że na wypłatę dywidendy za 2020 r. spółka przeznaczy z kapitału zapasowego prawie 1,5 mld zł. Oznacza to, że wyniesie ona 3,5 zł na jedną akcję. Z tego samego źródła pokryta będzie również strata netto płockiego koncernu za 2020 r. w wysokości ponad 2,3 mld zł.

ZWZ PKN Orlen, podejmując uchwały dotyczące pokrycia straty netto spółki za 2020 r. oraz w sprawie wysokości i wypłaty dywidendy z kapitału zapasowego przyjęło wcześniejszą, ogłoszoną jeszcze w kwietniu, rekomendację zarządu płockiego koncernu. Zgodnie z nią ustalono ostatecznie, że dniem dywidendy będzie 22 lipca 2021 r., a 5 sierpnia 2021 r. będzie dniem jej wypłaty.

Dywidenda PKN Orlen za 2019 r. wyniosła 1 zł na akcję – na jej wypłatę z zysku spółki w wysokości ponad 4,8 mld zł przeznaczono 427,7 mln zł, a pozostałą część, czyli niecałe 4,4 mld zł, przekazano na kapitał zapasowy. Z kolei dywidenda PKN Orlen za 2018 r. wyniosła 3,5 zł na akcję i była wówczas najwyższą w historii tej spółki – z zysku w wysokości ponad 5,4 mld zł na dywidendę przeznaczono wtedy prawie 1,5 mld zł, a na kapitał zapasowy trafiło ponad 3,9 mld zł.

Podczas czwartkowego ZWZ PKN Orlen jeden z akcjonariuszy indywidualnych wyraził opinię, że dywidenda za 2020 r. powinna być wyższa niż 3,5 zł i zaproponował, aby było to 5,47 zł na jedną akcję. Jak argumentował, „w zeszłym roku dywidenda była bardzo niska, więc akcjonariuszom należy się rekompensata z tego tytułu”. Ponieważ w tej sprawie nie wpłynął wniosek z projektem stosownej uchwały, propozycja ta nie została poddana pod głosowanie.

W trakcie obrad akcjonariusze PKN Orlen przyjęli sprawozdania finansowe płockiego koncernu oraz Grupy Orlen za 2020 r. oraz udzielili absolutorium członkom zarządu spółki, w tym jej prezesowi Danielowi Obajtkowi oraz radzie nadzorczej płockiego koncernu, w tym jej przewodniczącemu Wojciechowi Jasińskiemu.

Z danych publikowanych w ostatnim czasie przez PKN Orlen wynika, że Skarb Państwa posiada w spółce 27,52 proc. akcji, Nationale-Nederlanden OFE – 7,34 proc., Aviva OFE Aviva Santander – 6,29 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni mają 58,85 proc. akcji.

Źródło: PAP
Fot. Jan Drzewiecki