Złożył rezygnację z funkcji komendanta Straży Miejskiej w Płocku. Piotr Umiński podał przyczynę

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dziś złożył rezygnację ze stanowiska Komendanta Straży Miejskiej – Piotr Umiński, który tę funkcję w formacji pełnił od listopada 2017 roku.

Piotr Umiński był pierwszym w historii płockiej Straży Miejskiej komendantem, który przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Umiński pracę w formacji rozpoczął we wrześniu 1996 roku, jako szeregowy strażnik. Później był kierownikiem Referatu, naczelnikiem Wydziału Prewencji, pełnił obowiązki zastępcy komendanta, był także naczelnikiem Wydziału Kierowania i Logistyki. Od czasu odejścia ze stanowiska komendanta Andrzeja Wochowskiego pełnił obowiązki Komendanta SM.

– Rezygnuję ze względów rodzinnych – potwierdza nam informację w telefonicznej rozmowie Piotr Umiński. – Moją rezygnację pozostawiam bez komentarza – podkreśla. 

Do czasu rozstrzygnięcia konkursu, komendanta zastąpi pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z Urzędu Miasta Płocka. 

Fot. Straż Miejska Płock.