Ptasia grypa w powiecie płockim. Trzy gminy w strefie zapowietrzenia i zagrożenia. Mnóstwo zakazów!

image_pdfimage_print

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy w miejscowości Pęszyno gm. Bielsk Starosta Płocki Mariusz Bieniek na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii zwołał w trybie pilnym posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia z udziałem władz Powiatu Płockiego, przedstawicieli służb, inspekcji i straży oraz gmin Bielsk, Brudzeń Duży i Stara Biała omówiono bieżącą sytuację bezpieczeństwa weterynaryjnego. Powyższe gminy zostały objęte strefą zapowietrzenia i zagrożenia.

Zakazy na obszarze zapowietrzonym:

– przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii,
– wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych,
– organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi,
– organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
– przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii,
– transportu mięsa drobionego z rzeźni, zakładów rozbioru lub chłodni bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii
– wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
– targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych,
– wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii

Zakazy na obszarze zagrożonym:

– przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności,
– przemieszczania piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii,
– przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
– wyprowadzenia z gospodarstwa, gdzie utrzymywany jest drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
– wywożenia i rozrzucania ściółki, pomiotu lub obornika lub nawozów naturalnych,
– organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi,
– organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego,
– transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,
– wysyłania i wywożenia, wynoszenia świeżego mięsa mielonego, przetworów mięsnych i produktów mięsnych z drobiu, innych ptaków żyjących w niewoli i dzikich ptaków łownych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,
– targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych,
– wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii,

Starostwo Powiatowe przypomina o nakazanie utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzega przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła.

Fot. Pixabay.