Skromna procesja, poświęcenie pokarmów na zewnątrz kościoła… Zalecenia biskupa płockiego na Wielki Tydzień

image_pdfimage_print

Od soboty 27 marca do 9 kwietnia obowiązuje nowa lista obostrzeń w Polsce. Co prawda wiele miejsc zamknięto, ale kościoły pozostają otwarte. W miejscach kultu religijnego obowiązuje jednak nowy limit osób – jedna osoba na 20 mkw. powierzchni, przy zachowaniu minimum 1,5 m odległości. A także przy obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Parafie zatem rozpoczęły obrzędy związane z świętami Wielkonocnymi. Ze względu na święta, biskup płocki Piotr Libera wydał „Wskazania pastoralne na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne”. Duchowny zaleca, aby „umożliwić wiernym uczestnictwo w liturgii na zewnątrz kościoła, na wolnym powietrzu, na terenie przykościelnym, z zachowaniem odpowiednich zasad. Należy w tym celu odpowiednio nagłośnić teren wokół kościoła i ewentualnie przygotować stosowne miejsca. Na drzwiach kościoła powinna być także umieszczona informacja przypominająca państwową normę sanitarną, związaną z limitem osób w kościele”.

– Jeśli zachowuje się tradycyjne procesje Wielkiego Tygodnia (procesja z palmami oraz procesja rezurekcyjna), powinny one w tym czasie odbywać się w formie skromniejszej, np. z udziałem celebransa i asysty, tak aby wierni mogli pozostać na swoich miejscach – czytamy w opublikowanym piśmie.

Zalecenia dotyczą całego Wielkiego Tygodnia, zaczynając od Niedzieli Palmowej, którą w kościołach obchodzono wczoraj.

Wielki Czwartek, czyli Msza Krzyżma. W Płocku odbędzie się o godz. 10.00 w bazylice katedralnej. Podczas mszy św. pobłogosławione będą oleje św. i poświęcona Krzyżma. – Wezmą w niej udział przedstawiciele kapłanów: księża dziekani, kanonicy gremialni kapituł, wyznaczeni imiennie kapłani z instytucji centralnych i seminarium, siostry zakonne. Będzie w niej uczestniczyć mała grupa wiernych świeckich – informuje diecezja płocka.

Msza Wieczerzy Pańskiej. „Obrzęd obmycia nóg, który zawsze jest opcjonalny, należy w tym roku pominąć. W okresie pandemii w tym dniu kapłanom wyjątkowo zezwala się na odprawienie Mszy św. bez udziału ludu, jeśli zachodzi taka konieczność. Jeśli zachodzi potrzeba, można odprawić w kościele drugą Mszę Wieczerzy Pańskiej, by mogła w niej uczestniczyć inna grupa wiernych, zachowując jedynie raz, po drugiej Mszy św., procesję do ołtarza wystawienia.” – zaleca biskup płocki.

Wielki Piątek Męki Pańskiej. Tego dnia odbędzie się doroczna zbiórka ofiar dla chrześcijan w Ziemi Świętej i krajach Bliskiego Wschodu. „Liturgię Męki Pańskiej sprawuje się jak zwykle według schematu podanego w Mszale Rzymskim (s. 133-147), uwzględniając następujące wskazania wynikające z panującej epidemii: w modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w r. 2020; zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium; podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami; jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi; Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości; można urządzić nocną adorację Najświętszego Sakramentu w Wieki Piątek, aby wierni mogli przeżywać w odpowiednio małej grupie rozważanie tajemnicy paschalnej.

Wielka Sobota. Tradycyjne błogosławienie pokarmów powinno się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego. Należy to błogosławieństwo przeprowadzać tak często, jak tego wymaga sytuacja, najlepiej na zewnątrz kościoła, bez ustawiania stołów na przyniesione przez wiernych koszyki z pokarmami. Dla wiernych, którzy wybiorą formę błogosławieństwa pokarmów w rodzinie przed śniadaniem wielkanocnym, należy przygotować odpowiednie teksty. Należy dokładnie przemyśleć ewentualny bezpieczny sposób dystrybucji wody święconej wśród wiernych pragnących zabrać ją z kościoła. Można umożliwić wiernym w Wielką Sobotę adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.

Wigilia Paschalna. W przygotowaniu Wigilii Paschalnej należy uwzględnić następujące ograniczenia: liturgia może zacząć się na zewnątrz lub wewnątrz kościoła, z udziałem celebransa i asysty – wierni pozostają na wcześniej zajętych miejscach; zamiast ogniska – wewnątrz kościoła można użyć zwykłej świecy (znicza); można pominąć procesję rezurekcyjną, a jeśli się ją stosuje, odprawić ją w skromniejszej formie (jedynie z samą asystą), z zachowaniem obowiązujących ograniczeń; w liturgii chrzcielnej zawsze należy zachować odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

Niedziela Zmartwychwstania. „Przypomina się o możliwości kwadrynacji Mszy św. w niedziele i uroczystości oraz trynacji w dni powszednie przez poszczególnych duszpasterzy diecezji płockiej dla dobra wiernych w czasie pandemii, z zachowaniem stosownych przepisów prawa. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed pierwszą Mszą poranną może odbyć się skromna procesja rezurekcyjna, z zachowaniem przepisów Mszału i pod warunkiem przestrzegania przepisów i ograniczeń dotyczących liczby i dystansu wiernych.”

Fot. Pixabay.