Mnóstwo interwencji płockiego Ekopatrolu. Strażnicy wzywani są do kotów, psów, dzikich wysypisk śmieci… [FOTO]

image_pdfimage_print

Funkcjonujący w szeregach płockiej Straży Miejskiej Ekopatrol ma powody do zadowolenia. Jego działalność już jest dostrzegana przez mieszkańców, a co najważniejsze – płocczanie wiedzą gdzie interweniować w sprawach związanych ze zwierzętami w mieście.

Choć Ekopatrol funkcjonuje od 3 tygodni to dyżurny Straży Miejskiej przyjął już kilka zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji względem potrzebujących ratunku zwierząt. – Najczęściej funkcjonariusze byli wzywani do chorych kotów, znalezionych przez płocczan na miejskich osiedlach. Strażnicy z Ekopatrolu mają za sobą także pierwszą interwencję przeprowadzoną wspólnie z członkami Płockiego Towarzystwa Pomocy Zwierzętom „Arka” – tłumaczy Jolanta Głowacka, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Płocku.

– Interwencja polegała na sprawdzeniu anonimowego donosu dotyczącego warunków w jakich przebywają dwa duże psy, dwutygodniowy szczeniaczek, świnka morska, 2 koty i 5 papug. I, choć zwierzęta trzymane są w bloku mieszkalnym to kontrola nie wykazała żadnych większych uchybień w opiece nad tą gromadką. Może z jednym wyjątkiem, właścicielka zapomniała zaszczepić psy i ukarana została mandatem za brak szczepień – mówi rzeczniczka.

Głowacka wymienia także, jakie działania leżą w kompetencji Ekopatrolu. – Do zadań „ekologów” ze straży miejskiej należy również m.in. kontrola dzikich wysypisk śmieci. Skontrolowano ich 60, kilka zostało już zlikwidowanych. Sprawdzono czym właściciele palą w 19 kotłowniach, podjęto działania w 16 przypadkach odnośnie śmieci leżących przy altanach śmietnikowych. – Poza tym, strażnicy działający w patrolu ekologicznym zajmują się kontrolowaniem posesji. Przeprowadzono ich 16. Pod względem posiadania umów na wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz ścigają sprawców niszczenia zieleni.

Żeby skutecznie podejmować interwencje strażnicy mają do dyspozycji dwuosobowy elektryczny samochód. W tylnej części pojazdu znajduje się specjalistyczny sprzęt do odławiania oraz transportowania zwierząt, taki jak : chwytaki, podbieraki, pętle do chwytania psów oraz zestaw do odławiania węży. Ponadto Ekopatrol wyposażony jest w specjalistyczny czytnik służący do ujawniania numeru identyfikacyjnego psa. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia zagubione zwierzęta mogą trafić bezpośrednio do właściciela, zamiast do schroniska. To rozwiązanie jest korzystne zarówno dla właściciela, jak i zwierzęcia, które unika stresu związanego z pobytem w nowym miejscu.

Rzeczniczka przypomina, że obecnie w płockim Ekopatrolu pełni służbę 6 funkcjonariuszy. W pierwszym etapie ich przeszkoleniem zajęli się działacze OTOZ Animal oraz pracownicy płockiego ogrodu zoologicznego. Strażnicy w najbliższym czasie, na ile pozwoli pandemia, przejdą kolejne szkolenia, których celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie odławiania dzikich zwierząt na terenach miejskich i pomocy zwierzętom. – Strażnicy pełniący służbę w Ekopatrolu muszą dysponować szeroką wiedzą na temat zachowania dzikich zwierząt, ponieważ praca z nimi niesie ze sobą duże ryzyko – wyjaśnia. – Każde, nawet najmniejsze zwierzę, może zaatakować strażnika, gdy ten będzie próbował mu pomóc. Dlatego funkcjonariusze muszą być regularnie szkoleni z zakresu bezpieczeństwa w pracy z dziką zwierzyną.

Głównym założeniem funkcjonowania Ekopatrolu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na egzekwowanie przepisów związanych z odpadami, ochroną środowiska, ochroną zwierząt, a także działaniami proekologicznymi i edukacyjnymi.

Główne zadania „Ekopatrolu”:
•kontrola miejsc dzikich wysypisk śmieci,
•kontrola miejsc nielegalnego wycinania drzew,
•kontrola w zakresie spalania odpadów,
•reagowanie w sytuacji pojawienia się dzikich zwierząt na terenie miasta,
•egzekwowanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
•kontrola nieruchomości w zakresie umów na wywóz odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
•wraki pojazdów,
•reagowanie w sytuacji naruszenia przepisów Ustawy o odpadach, Ustawy o ochronie środowiska, Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
•działania edukacyjne oraz prewencyjno – profilaktyczne.

Fot. Straż Miejska w Płocku.