Plac zabaw, siłownia pod chmurką, ścieżka rowerowa, a może parking? Płocki Ratusz czeka na pomysły mieszkańców

Już po raz dziesiąty płocczanie mogą zgłaszać swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego Płocka. Dzięki zmianom w regulaminie mieszkańcy mają na to prawie dwa miesiące. Etap składania projektów trwa do 14 marca. Warto to zrobić, bo do tej pory 85 projektów mieszkańców zostało zrealizowanych za ponad 30 mln zł.

W tegorocznej edycji do zainwestowania miasto przeznaczyło ponad 5 milionów złotych (dokładna kwota będzie znana w lutym po sprawozdaniu z budżetu miasta za 2020 r.). – Te środki tradycyjnie już zostały podzielone na dwie pule: ogólnomiejską – 40 proc. ogólnej kwoty i osiedlową – w wysokości 60 proc. kwoty budżetu obywatelskiego. A dokładniej, jeden projekt dotyczący całego miasta nie może być droższy niż 2,1 mln zł. Ten dotyczący osiedla zaś nie powinien przekraczać 545 tys. zł – wyjaśnia Marta Komorkowska z biura prasowego płockiego ratusza.

Zasady ogólne

Projekt może złożyć do BOP każdy mieszkaniec – niezależnie od wieku lub ich grupa, rada osiedla i organizacja pozarządowa zarejestrowana i działająca w Płocku. Taki pomysł musi spełniać pewne wymogi:

– być możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego;
– dotyczyć spraw, które należą do zadań własnych Miasta;
– być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym na danym terenie (jeśli ma to odniesienie do pomysłu);
– wpisywać się w Strategię Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku oraz dokumenty wynikające ze Strategii;
– o ile jest to możliwe, powinien uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania, czyli powinien być użyteczny dla wszystkich, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania (zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami);
– zostać poparty przez odpowiednią liczbę mieszkańców – dla projektu ogólnomiejskiego trzeba zebrać minimum 15 podpisów, dla osiedlowych od 1 do 12 podpisów – zależnie od liczebności osiedla (w przypadku Pradoliny Wisły nie trzeba żadnego);
– teren lub obiekt, którego dotyczy projekt musi stanowić mienie Miasta nieobciążone na rzecz osób trzecich.

Od tego ostatniego wymogu jest wyjątek. Trzeba postarać się o pisemną zgodę na realizację projektu i przejęcie odpowiedzialności za bieżące utrzymanie tego, co powstanie. Takie rozwiązanie dotyczy terenów Miasta będących w użytkowaniu wieczystym lub stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku lub Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” sp. z o. o.

Jak zgłosić pomysł?

– Projekt najlepiej zgłosić poprzez system obsługujący Budżet Obywatelski Płocka. Odpowiedni formularz i instrukcje znajdują się na stronie mojemiasto.plock.eu. Można to też zrobić wysyłając wypełniony formularz i listę poparcia itd. do Urzędu Miasta Płocka (adres: pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock) i na kopercie zamieścić dopisek „Budżet Obywatelski Płocka”. W tym przypadku o terminowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego. Trzecim sposobem na zgłoszenie pomysłu jest wrzucenie formularza i wszystkich załączników do urny, ustawionej w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) – wylicza Komorkowska. I dodaje, że każdy zgłoszony pomysł przejdzie weryfikację pod względem finansowym i formalno-prawnym.

Terminy

Składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego Płocka trwa do 14 marca. W połowie wakacji, do 30 lipca, płocczanie zapoznają się z oceną projektów. Od negatywnej weryfikacji będzie przysługiwało pomysłodawcy projektu odwołanie – będzie na to 5 dni od ogłoszenia wyników. Wyboru projektów płocczanie dokonają od 6 do 19 września, a rezultaty głosowania zostaną ogłoszone najpóźniej 30 września.

Fot. Budżet Obywatelski Płocka (Facebook).