Przywrócenie połączeń autobusowych w dwóch gminach powiatu płockiego. Podpisano umowy

image_pdfimage_print

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał umowy z przedstawicielami mazowieckich samorządów – beneficjentami Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na mocy podpisanych umów możliwe będzie uruchomienie lokalnych połączeń autobusowych.

Umowy o dopłatę zadań organizatora w ramach Funduszu podpisali między innymi przedstawiciele dwóch gmin z powiatu płockiego – Słupna i Staroźreb.

– W naborze wniosków o objęcie dopłatą w 2021 roku realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wpłynęły 84 wnioski na łączną kwotę 62 090 292,32 zł. Obecnie wojewoda rozpatrzył pozytywnie 46 wniosków, na podstawie których w najbliższych dniach umowy zostaną przekazane do podpisu kolejnym samorządom. Pozostałe wnioski złożone przez organizatorów wymagają kolejnych uzupełnień – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

Fot. Pixabay.