Ogromne pieniądze na szpitale i drogi od samorządu województwa. Powstanie też ośrodek radioterapii w Płocku

image_pdfimage_print

Inwestycje w szpitalu wojewódzkim, rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich i instytucji kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu płockiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP. Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł.

Największą pozycją w budżecie dla subregionu płockiego jest budowa ośrodka radioterapii, którego wartość szacowana jest na 90 mln zł. Niestety ten projekt nie znalazł uznania w oczach rządzących i nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Władze Mazowsza ponownie zawnioskują o dofinansowanie w ramach trzeciej tury. Kolejnych 10 mln zł to przeznaczono na renowację zabytków, w tym również sakralnych

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów. – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

Niestety, jak zaznacza marszałek Adam Struzik, nie wszystkie plany zostaną zrealizowane. Upolitycznienie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych odbiło się również na subregionie płockim. – Wnioskowaliśmy o wsparcie pięciu projektów, w tym budowy ośrodka radioterapii w Płocku. To bardzo duże przedsięwzięcie, na które od lat czekają mieszkańcy północnego Mazowsza. Niestety, projekt nie został wybrany. Nie zgadzamy się z tą decyzją, która podyktowana była politycznymi preferencjami, a nie merytoryką i obiektywną oceną. Nie poddajemy się i ponownie zawnioskujemy o wsparcie w ramach trzeciego naboru – podkreślił.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, samorząd województwa ubiegał się o wsparcie pięciu projektów w tym jednego z subregionu płockiego: budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Koszt inwestycji szacowany jest na 90 mln zł. Niestety projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Jak zaznacza dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, budżet Mazowsza na 2021 r. pozwoli na realizację najważniejszych przedsięwzięć. – Niektóre z nich, jak chociażby odtworzenie i aranżacja kamienicy przy ul. Kolegialnej 6 na potrzeby Muzeum Mazowieckiego, to projekty wieloletnie, które zmierzają ku końcowi. Są również i nowe przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje wpisanie do budżetu budowy ośrodka radioterapii przy szpitalu wojewódzkim w Płocku. To bardzo ważna inwestycja, dzięki której pacjenci onkologiczni nie będą musieli szukać pomocy w innych częściach województwa, bo znajdą ją w swojej okolicy – dodaje dyrektor Tomasz Kominek. – Dziwi fakt, że kluczowy dla mieszkańców północnego Mazowsza projekt został zignorowany przez rządzących i nie otrzymał wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – podsumowuje.

Na inwestycje w służbie zdrowia w regionie płockim w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą ponad 45 mln zł. Ponadto samorząd województwa kontynuował będzie realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jego partnerami są Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku oraz płocka stacja pogotowia, szpital miejski w Płocku, szpital w Sierpcu i ARIONMED w Gostyninie. Do tej pory placówki te otrzymały 63 sztuki aparatury medycznej, 217 sztuk wyposażenia oraz 724 tys. sztuk środków ochrony osobistej i 15 700 litrów płynów do dezynfekcji. W niektórych placówkach trwają także roboty budowlane.

Do planów samorządu odniósł się dyrektor szpitala wojewódzkiego w Płocku Stanisław Kwiatkowski, który jednocześnie zauważa, że przed nami trudny czas. – Niestety ostatnie dni pokazują, że pandemia w naszym regionie nie ustępuje. Zajęte łóżka, izolatki, a pacjentów przybywa. Ale nie poddajemy się. Mamy sprzęt, środki ochrony osobistej i przede wszystkim ludzi, którzy mimo że pracują praktycznie non stop, chcą nieść pomoc. Mam nadzieję, że mimo niesprzyjających warunków w przyszłym roku uda nam się zrealizować wszystkie plany. Te najważniejsze to przede wszystkim rozpoczęcie budowy ośrodka radioterapii. Chcemy również utworzyć ośrodek udarowy, którego w naszym regionie brakuje, a także co wymógł na nas obecny czas – rozbudować i zmodernizować oddział obserwacyjno-zakaźny – podsumowuje dyrektor szpitala.

Planowane inwestycje w służbie zdrowia:

– budowa i wyposażenie Ośrodka Radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 30 mln zł;
– rozbudowa i modernizacja budynku Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku z wyposażeniem – ponad 9,3 mln zł;
– utworzenie ośrodka udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku – ponad 4,4 mln zł;
– wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ul. Strzeleckiej 3 – 500 tys. zł;
– modernizacja wejścia głównego wraz z holem i klatką schodową gmachu głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku – 500 tys. zł;
– zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie – 300 tys. zł;
– zakup kardiomonitora jezdnego dla Szpitala Psychiatrycznego w Gostyninie – 14,18 tys. zł;
– modernizacja obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja – 181 tys. zł.

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Na ten cel do subregionu płockiego trafi ponad 16,5 mln zł.

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 w Pacynie, powiat gostyniński (kontynuacja prac) – 2,8 mln zł;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 583 przejście przez Lwówek (kontynuacja prac) – 2,2 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Bądkowo Jeziorne do Bądkowo Kościelne – 1,8 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 573 w Lucieniu – 1,7 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 581 na odcinku Huta Zaborowska do Zaborów Stary – 1,2 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 562 na odcinku Uniejewo – Murzynowo – 1,2 mln zł;
– rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 – przejście przez Maszewo Duże –1 mln zł;
– budowa obwodnicy Sierpca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/budowa nowego odcinka drogi (dokumentacja) – 1 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 539 na odcinku Osiek do Malanówko – 1 mln zł;
– remont drogi wojewódzkiej nr 567 na odcinku Opatówiec – Staroźreby – 800 tys. zł;
– remont ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 w Zdworzu – 600 tys. zł;
– remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 577 z drogą wojewódzką nr 584 w Sannikach – 408 tys. zł;

Na terenie subregionu płockiego zrealizowany zostanie także projekt – budowa aktywnych przejść dla pieszych w miejscowości Staroźreby w pasie drogi wojewódzkiej nr 567 (150 tys. zł), który został wybrany przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji BOM.

Na rozbudowę, modernizację instytucji kultury w subregionie płockim władze Mazowsza przeznaczą ponad 6,4 mln zł.

Największe zaplanowane na 2021 r. inwestycje to:

– odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku – etap II – 2,8 mln zł;
– modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek nr 1, 3 i 5 – 1,6 mln zł;
– rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 1,4 mln zł;
– aranżacja pomieszczeń ekspozycji stałych Sztuka dwudziestolecia międzywojennego – art déco i Wielcy Płocczanie – Themersonowie w nowym gmachu Muzeum Mazowieckiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 – 407 tys. zł;
– wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu – etap I dokumentacja (Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu) – 24,9 tys. zł;

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł. Ponad 24 mln zł samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

W 2021 r. samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 131 mln zł na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

Źródło i fot: UMWM.