Szykują się rewolucyjne zmiany w budżecie obywatelskim. Teraz decyzja należy do radnych

image_pdfimage_print

– Płock był jednym z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziło Budżet Obywatelski. Wcześniej taką inicjatywę podjął chyba tylko Sopot. Do tej pory, w dziewięciu edycjach mieszkańcy wybrali 120 projektów, 81 z nich już zostało oddanych do użytku. W przygotowaniu lub w trakcie realizacji są 32 projekty. Na wykonanie propozycji płocczan przeznaczyliśmy ponad 30 mln zł – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Zasady Budżetu Obywatelskiego Płocka zmieniały się wraz z nabywaniem doświadczenia w kolejnych edycjach. Do 2018 o budżetach partycypacyjnych decydowały samorządy, a w 2019 po raz pierwszy tę formę konsultacji społecznych zapisano w ustawie, jako obligatoryjną dla miasta na prawach powiatu.

W przyszłym roku czekają nas zmiany w zasadach BOP, które wynikają z potrzeby dostosowania regulaminu do wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Najważniejszą zmianą jest to, że składanie wniosków do budżetu obywatelskiego będzie odbywało się od 18 stycznia do 14 marca. A nie jak dotychczas na przełomie czerwca i lipca. Mieszkańcy poznają listę projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną i finansową do 30 lipca. Od decyzji, która spowoduje odrzucenie wniosku (tak jak dotychczas) będzie przysługiwało odwołanie, które będzie można złożyć w ciągu 5 dni od daty ogłoszenia wyników. Na projekty mieszkańcy będą głosować od 6 do 19 września. Ostateczne wyniki będą dostępne na stronie www.mojemiasto.plock.eu do 30 września.

Wysokość budżetu obywatelskiego stanowi 0,5 proc. wydatków Miasta zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Prezydent Andrzej Nowakowski co roku podaje do wiadomości tę kwotę. Od przyszłorocznej edycji BOP będzie obowiązywał procentowy podział tych środków. I tak pula przekazana na realizację projektów ogólnomiejskich to 40 proc. wysokości środków przeznaczonych na cały budżet obywatelski w danym roku. Z kolei na projekty osiedlowe będzie to 60 proc.

Aby projekt przeszedł do dalszych prac nad nim, musi mieć odpowiednie poparcie mieszkańców. W przypadku projektów ogólnomiejskich jest to 15 osób. Z kolei przy projektach osiedlowych musi go popierać 0,1 proc. mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt.

Kolejna zmiana dotyczy propozycji realizacji projektów na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym lub stanowiącym własność spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Płocku lub Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS. Otóż, zrealizowanie pomysłu mieszkańców będzie możliwe tylko wtedy, gdy te podmioty wyrażą na to zgodę i jednocześnie przejmą utrzymanie nowych obiektów, które powstaną w ramach BOP.

Ostatnią zmianą, która szykuje się w Budżecie Obywatelskim Płocka to wprowadzenie wymogu tzw. uniwersalnego projektowania. Chodzi o to, aby projekt był dostępny i użyteczny dla wszystkich użytkowników, w tym m.in. dla osób z niepełnosprawnością bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Proponowane zmiany w regulaminie BOP muszą zaakceptować radni, którzy będą o tym obradować na grudniowej sesji.

Fot. UMP.