W Radzanowie dobrze wykorzystano czas pomiędzy falami epidemii. Środki finansowe na przedsięwzięcia i pomoc

image_pdfimage_print

Przyszło nam żyć w bardzo trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Panująca na świecie pandemia, odciska swoje piętno na życiu każdego. Ma ona wpływ zarówno na życie europejskich stolic, dużych miast oraz małych gmin, o których tak mało się mówi na szerokim forum. Jak w dobie epidemii radzą sobie małe samorządy? Okazuje się, że całkiem nieźle, przynajmniej w jednej z gmin powiatu płockiego – Radzanowie.

– Jest ciężko, bo sytuacja jest zupełnie inna, nieprzewidywalna, ale jakoś w tym wszystkim musimy się odnaleźć. Staramy się, aby mieszkańcy nie odczuli, że pracujemy w czasach kryzysu – mówi nam wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz.

Wprowadzone na terenie kraju obostrzenia mają wpływ na działalność urzędu gminy, jak również jednostek organizacyjnych. – Urząd jest cały czas dostępny dla mieszkańców. Jednak ze względu na bezpieczeństwo rozszerzyliśmy możliwości załatwiania spraw za pośrednictwem kontaktu email, telefonicznego oraz nowej strony internetowej gminy: www.radzanowo.pl – Ziemkiewicz mówi o krokach, które podjęto, aby urząd funkcjonował prawie normalnie.

Podkreśla, że duże wyzwanie spadło na szkoły i przedszkole. – Była to konieczność organizacji nauki zdalnej oraz szybkiego dostosowywania się do zmieniającej sytuacji – wyjaśnia. Wójt gminy Radzanowo ocenia, że dobrze wykorzystano w radzanowskim samorządzie czas pomiędzy pierwszą falą epidemii, a tym co dzieje się obecnie. – Pozyskaliśmy niezbędny sprzęt i wdrożyliśmy nowe rozwiązania komunikacji do nauki zdalnej. Wprowadziliśmy nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach, a przy tym wszystkim jesteśmy w stanie realizować nasze zadania statutowe – wymienia.

Ostanie miesiące roku, to we wszystkich samorządach czas na uchwalanie budżetu na rok przyszły. W Radzanowie również go opracowano. – Pracując nad tym dokumentem, mając na uwadze niepewność w tym co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach, kierowaliśmy się zasadą dużej ostrożności – nie ukrywa Ziemkiewicz. – Przede wszystkim chcemy zapewnić realizację usług dla mieszkańców na odpowiednim poziomie – wyjaśnia. – Postawiliśmy również na przygotowanie gminy do dalszych inwestycji w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną i sferę ochrony środowiska. Kluczowe znaczenie w 2021 roku będzie miało jednak opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na najbliższe lata, co pozwoli nam na pozyskanie zewnętrznych środków na inwestycje – dodaje.

Przyszłoroczny projekt budżetu gminy Radzanowo to wydatki zaplanowane na łączną kwotę ponad 40 100 000. zł. Jakie inwestycje i działania znalazły się w budżecie? – Gmina dołoży około 600 tys. zł. do odbioru odpadów od mieszkańców – koszt całego systemu to 2,8 mln zł,  dopłaci około 900 tys. zł do funkcjonowania połączeń autobusowych, sfinansuje w kwocie bliskiej 400 tys. zł. utrzymanie oświetlenia dróg i miejsc publicznych, dołoży około 400 tys. zł. do systemu bieżącego funkcjonowania wodociągów i kanalizacji, dołoży blisko 5,5 mln do funkcjonowania oświaty na terenie gminy (cały budżet oświaty 11,5 mln), samorząd wykona zadania funduszu sołeckiego na za kwotę blisko 600 tys. zł – wymienia Sylwester Ziemkiewicz.

To jednak nie wszystko. Gmina wspomoże działalność Ochotniczych Straży Pożarnych (100 tys. zł) oraz działalność klubów sportowych (70 tys. zł ), dopłaci do przychodni rehabilitacyjnej blisko 20 tys. zł. Poza tym duży nacisk położono na pomoc społeczną dla mieszkańców gminy. Na ten cel przeznaczono ponad 14 mln zł. Budżet przewiduje przygotowanie inwestycji dotyczących budowy kolejnych dróg i odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Ponadto samorząd sfinansuje modernizację systemu ogrzewania na ekologiczne w budynku szkoły i przedszkola w Radzanowie (500 tys. zł). – To tylko te najważniejsze – mówi wójt Ziemkiewicz.

– Pomimo dużych utrudnień i strat w budżecie spowodowanych epidemią Covid -19 udało się nam zrealizować wszystkie planowane na 2020 rok przedsięwzięcia – włodarz Radzanowa nie ukrywa zadowolenia. – Mam tu na myśli między innymi inwestycje w Stacje Uzdatniania Wody, budowę drogi Brochocin-Brochocinek, remonty dróg kruszywem i destruktem, remonty świetlic, nowe lampy solarne, budowę chodnika przy ul. Płockiej w Radzanowie, budowę parkingu w centrum Rogozina i ulicy Strażackiej, nowy plac zabaw w Radzanowie, rozbudowę kanalizacji w Rogozinie. Ważnym zadaniem jest również przystąpienie przez gminę do sporządzenia inwentaryzacji źródeł ciepła, odbiór wyrobów azbestowych, folii rolniczych i rozpoczęcie prac nad wymianą na ekologiczne systemu ogrzewania w szkole i przedszkolu w Radzanowie – wymienia wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz.

Życie gminy Radzanowo można śledzić na bieżąco na Facebooku.