Kolejna inwestycja „Wodociągów Płockich”. Umowa na przebudowę ujęcia wody „Grabówka” podpisana

image_pdfimage_print

Od trzech lat „Wodociągi Płockie” realizują kompleksową modernizację swojego systemu wodnego. Obecnie spółka wykonała następny krok programu, którego realizacja zapewni miastu bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę. 24 listopada „Wodociągi Płockie” podpisały umowę na roboty budowlane dla jednego z kluczowych zadań programu modernizacji, czyli przebudowę ujęcia powierzchniowego „Grabówka”.

Wykonawcą inwestycji została spółka Hydro-marko z Jarocina. Wartość kontraktu wynosi 10,238 netto (12,592 zł brutto). Na inwestycję miasto pozyskało środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania to 6,5 mln zł, czyli blisko 64 proc. wartości oraz środki z preferencyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3,7 mln zł.

Zakres inwestycji przy „Grabówce” obejmuje wymianę istniejących pomp oraz armatury wraz z rurociągami. Prace budowlane przewidziane do realizacji na czynnym obiekcie będą prowadzone pod ścisłym nadzorem inspektorów z branż: technologicznej, konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Mają one zakończyć się w marcu 2022, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Modernizacja głównego źródła poboru wody wiślanej jest niezbędna dla zachowania niezawodności pracy całego systemu poboru i uzdatniania wody. Stanowi – obok planowanej przebudowy dwóch stacji uzdatniania wody (w Płocku przy ul. Górnej i w Górach ) – jeden z istotniejszych elementów wieloetapowego programu modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę oraz projektu unijnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.

Wybudowane w 1968 r. ujęcie wody powierzchniowej „Grabówka” jest dla Płocka obiektem strategicznym, stanowi główne źródło zaopatrzenia miasta w wodę. Ujęta na „Grabówce” woda z Wisły stanowi od 40 do 60 proc. wody tłoczonej do sieci. Jest ona kierowana pompami do Stacji Uzdatniania Wody w Płocku. Tam poddawana jest procesowi uzdatniania i tłoczona do sieci miejskiej.

W sprawie inwestycji odbyła się dziś konferencja prasowa z udziałem prezydenta Andrzeja Nowakowskiego oraz prezesa „Wodociągów Płockich” Andrzeja Wiśniewskiego.

Źródło i fot: UMP.