Nowi wikariusze i diakoni w parafiach diecezji płockiej

31 księży wikariuszy na podstawie dekretów biskupa płockiego od 26 sierpnia podjęło obowiązki w nowych wspólnotach parafialnych. W jakich parafiach wikariusze objęli posługę?

Wikariusze oraz parafie, w których podjęli obowiązki:

Ks. Tomasz Baranowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
Ks. Krystian Bartnicki – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Drobinie.
Ks. Robert Bessert – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
Ks. Paweł Czarnecki – pozostając wicedyrektorem ds. programowych Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, na własną prośbę, mianowany rezydentem w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
Ks. Michał Fordubiński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
Ks. Jarosław Jakubowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu.
Ks. Mateusz Jesień – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
Ks. Wiesław Jóźwiak – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie.
Ks. Rafał Kabelis – mianowany pomocą duszpasterską w parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
Ks. dr Grzegorz Kaczorowski – dotychczasowy rezydent parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
Ks. Mateusz Kawczyński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętych Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku.
Ks. Damian Klimkowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.
Ks. Tomasz Kolczyński – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Słupnie, mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie.
Ks. Jarosław Kowalczyk – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Poniatowie.
Ks. Michał Łuczka – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Wyszogrodzie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
Ks. Robert Mazurowski – dotychczasowy rezydent w parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, mianowany wikariuszem tej parafii.
Ks. Marek Michalski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu.
Ks. Marcin Milewski – dotychczasowy rezydent w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany wikariuszem tej parafii.
Ks. Robert Piątkowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Raciążu.
Ks. Mariusz Raczkowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
Ks. Mateusz Stępka – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku.
Ks. Piotr Szulc – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Płocku.
Ks. Jarosław Szumański – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem.
Ks. Paweł Szymański – dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie.
Ks. Adam Warda – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Płocku.
Ks. Dawid Witkowski – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
Ks. Patryk Zawadzki – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.
Ks. Roman Zieliński  – dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.

Dekrety biskupa płockiego dotyczą także trzech diakonów, którzy rozpoczynają posługę jako pomoc duszpasterska w parafiach.

Diakon Dariusz Kozłowski – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.
Diakon Bartosz Krzyczkowski – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
Diakon Arkadiusz Ronowicz – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.

Źródło: Gość.pl Płocki.
Fot. Pixabay.