5,5 mln zł. wsparcia dla organizacji, które pomogą osobom z chorobami otępiennymi

image_pdfimage_print

Wsparcie dla osób w pierwszej fazie chorób otępiennych, w tym ich aktywizacja oraz terapia – to działania, które pilotażowo będzie prowadzić sześć dziennych domów pobytu powstających na Mazowszu. Aż dwa z nich będą działać w subregionie płockim.

W Płocku placówkę będzie prowadzić Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, a w Myśliborzycach – Fundacja „Mocni Mocą Nadziei”. Na ten cel organizacje otrzymały w sumie ponad 5,5 mln zł z budżetu województwa. W miniony czwartek w podpisaniu umów wzięli udział – ze strony samorządu województwa: marszałek Adam Struzik i radny Adam Orliński oraz Aleksander Kornatowski – p.o. dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a ze strony stowarzyszeń: prezes Płockiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – Krystyna Iller oraz wiceprezes Katarzyna Kwasiborska i prezes Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” – Joanna Fabisiak.

Dzienne domy pobytu (DDP) powstają z myślą o osobach starszych, cierpiących z powodu zespołu otępiennego. To miejsca, w których będą mogli liczyć nie tylko na działania je aktywizujące, ale też na specjalistyczną pomoc – neuropsychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną.

– Tworzymy właśnie pewnego rodzaju sieć dziennych domów pobytu, by wypracować model zajmowania się osobami z chorobami otępiennymi w pierwszych etapach choroby. Im szybciej da się zareagować na wstępne symptomy, tym większa szansa na spowolnienie rozwoju choroby – mówi marszałek Adam Struzik. – To daje szansę na lepszy komfort życia nie tylko choremu, ale i jego bliskim.

W Płocku dzienny dom pobytu prowadzić będzie Płockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, które na projekt realizowany do 2022 r. otrzymało ponad 2,2 mln zł dofinansowania z budżetu województwa. Nadzór nad działalnością Dziennego Domu Pobytu będzie sprawował prezydent Płocka za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku. Obiekt powstanie w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na Radziwiu. Przestrzeń zostanie zagospodarowana tak, aby wydzielić odrębne pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnię, pomieszczenia sanitarne, kuchnię z zapleczem i jadalnię, salę ćwiczeń i rehabilitacji, pokój doświadczeń sensorycznych i wyciszenia, pokój terapeutyczny oraz pomieszczenia biurowe.

Płocka placówka przyjmie maksymalnie 20 osób powyżej 60. roku życia – mieszkańców Płocka cierpiących z powodu zespołu otępiennego we wstępnym etapie choroby. Z założenia podopiecznych ma być maksymalnie 20, osób, które będą mogły później pracować w trzech grupach 6-osobowych. Centrum będzie funkcjonowało w dni robocze nie krócej niż 8 godzin dziennie. Zorganizowany będzie dowóz osób na zajęcia. W ten sposób możliwe będzie odciążenie opiekuna, danie mu wolnego czasu, a samej osobie chorej pozwoli to na pewnego rodzaju usamodzielnienie się. Placówka zapewni wyżywienie – trzy posiłki dziennie z uwzględnieniem diety „Mind&Dash” – stworzonej z myślą o potrzebach osób z chorobami otępiennymi.

Opiekunowie osób chorych skorzystają z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego i prawnego. Z myślą o nich prowadzone będą różne działania edukacyjne oraz grupy wsparcia.

Dzienny Domy Pobytu „Przystań” w Myśliborzycach (gm. Brudzeń Duży)

Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” stworzy Dzienny Dom Pobytu „Przystań” również dla 20 osób z całego subregionu płockiego. Na projekt trwający do 2022 r. fundacja otrzymała prawie 3,3 mln zł. Dom powstanie w małej miejscowości Myśliborzyce (pow. płocki), położonej niedaleko Wisły, w sąsiedztwie terenów zielonych. Sam budynek, jak i jego otoczenie pozwolą prowadzić działania na świeżym powietrzu. Dom będzie służył podopiecznym przez pięć dni w tygodniu – codziennie 8 godzin. W tym czasie opiekunowie i terapeuci będą prowadzić zajęcia w odpowiednio przydzielonych pracowniach i warsztatach. Rozkład zajęć będzie wynikał z indywidualnie opracowywanych planów. W ramach pobytu podopieczni będą korzystać z trzech posiłków dziennie.

Fundacja „Mocni Mocą Nadziei” prowadzi już różne działania na rzecz osób z chorobami otępiennymi. Otrzymała w tym roku 40 tys. zł na projekt „Wytchnienie w obliczu Alzheimer” dofinansowany w konkursie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Źródło i fot: UMWM.