Ogromna inwestycja “Wodociągów Płockich”. Podpisano bardzo ważną umowę. Prace ruszą niebawem

image_pdfimage_print

Nie zwalniamy tempa. Przed nami realizacja kolejnej inwestycji, wpisującej się w cele programu kompleksowej modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę – mówi prezes “Wodociągów Płockich”, Andrzej Wiśniewski. – Polega on na wdrożeniu opracowanego na lata 2017-2026 programu, który gwarantuje bezpieczeństwo dostaw wody dla wszystkich mieszkańców Płocka – przybliża szczegóły.

We wtorek, 14 lipca, w siedzibie spółki podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych dla jednego ze strategicznych zadań tego programu – pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”.

Koszt inwestycji to ponad 9,4 mln zł. Zakres prac, który przewidziano do realizacji to koniec września przyszłego roku. Obejmuje budowę zbiornika wody surowej i uzdatnionej oraz budowę budynku stacji uzdatniania wody wraz z układem technologicznym w oparciu o dwustopniową filtrację ciśnieniową. – Inwestycja ma szczególnie istotne znaczenie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, osiedli Gór i Ciechomic. Jej celem jest bowiem zapewnienie niezawodnych dostaw wody – podawanych w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim do potrzeb ciśnieniem dla intensywnie rozwijającej się na tym terenie zabudowy jednorodzinnej – wyjaśnia prezes spółki.

– Ponadto w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, zmodernizowana stacja będzie stanowiła dodatkowe źródło dostaw bezpiecznej wody dla pozostałych obszarów Płocka – podkreśla Andrzej Wiśniewski.

Fot. Z podpisania umowy oraz zdjęcie poglądowe – archiwum “Wodociągi Płockie”.