Nowe świadczenie. W regionie płockim wpłynęły pierwsze wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego

image_pdfimage_print

Wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego można składać od niedzieli. Tylko w jeden dzień do ZUS wpłynęło aż 5056 wniosków, z czego 628 pochodzi od mieszkańców województwa mazowieckiego. Region płocki – pod względem liczby wniosków – jest na drugim miejscu.

Najwięcej formularzy przekazano w regionie warszawskim – aż 439. W dalszej kolejności są mieszkańcy regionu płockiego (95 wniosków), radomskiego (63 wnioski) i siedleckiego (31 wniosków). Uwaga! O świadczenie można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, czyli na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
– Dzięki temu szybko będziemy mogli wypłacić środki. W razie potrzeby do dyspozycji są pracownicy ZUS, którzy pomogą w zakładaniu profili na PUE – zapewnia prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. – Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie, a jego wypłata następuje między 1 czerwca a 31 sierpnia br. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.
Kto może złożyć wniosek?
O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca z powodu COVID-19 rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub po tym terminie ich umowa o pracę na czas określony wygasła. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest także podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku.
Jak wyjaśnia regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego, Piotr Olewiński, świadczenie przysługuje również osobom bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż otrzymanie dodatku solidarnościowego oznacza zawieszenie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz stypendium na szkolenia lub podnoszenie kwalifikacji.
– Za osobę pobierającą dodatek solidarnościowy opłacane są składki emerytalna i rentowa, a także składka zdrowotna. Płatnikiem składek na te ubezpieczenia jest ZUS. Nalicza je od kwoty dodatku solidarnościowego. Jednak składki nie pomniejszają wypłaty, ponieważ są finansowane z budżetu państwa – dodaje rzecznik.
Wnioski można składać do 31 sierpnia. Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego (lub decyzja o odmowie) będzie dostępna na PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy powinien trafić na wskazany we wniosku rachunek bankowy w ciągu 7 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Fot. Pixabay