Pokażcie dokumenty z wynikami kontroli m.in. w spółkach Grupy Kapitałowej PKN Orlen od stycznia 2018 roku… Dalszy los projektu uchwały zależy od radnych

image_pdfimage_print

Powstał projekt uchwały, w której Rada Miasta Płocka zwraca się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedstawienie wyników kontroli wykonanej w obiektach o podstawowym znaczeniu dla województwa. Dokumenty miałyby obejmować okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. – Sprawa była konsultowana w z prawnikami. Możemy to zrobić, nie powinno być próby unieważnienia uchwały – mówi przewodniczący Rady Miasta Płocka, Artur Jaroszewski.

W projekcie uchwały Rada Miasta Płocka “wnosi o przedstawienie informacji dotyczącej kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa, zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, w tym spółek z Grupy Kapitałowej PKN Orlen S.A.”. Zakres informacji miałby obejmować:

– kopie wszystkich protokołów kontroli przeprowadzonych przez organa inspekcji ochrony środowiska,

– kopie wszystkich zarządzeń pokontrolnych,

– kopie korespondencji pomiędzy podmiotem kontrolowanym a kontrolującym w zakresie prowadzonych kontroli,

– kopie korespondencji pomiędzy organami inspekcji ochrony środowiska z urzędami krajowymi i samorządowymi dotyczącej stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości (np. z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Środowiska, z marszałkiem województwa, który wydaje pozwolenia zintegrowane).

Czy to votum nieufności wobec WIOŚ? Przewodniczący Rady Miasta Płocka podkreśla, że prędzej takim votum nieufności były dwa przypadki negatywnej oceny rocznych raportów WIOŚ przez płockich radnych (w tym w 2015 r.).

– Płock był jedynym takim samorządem. Występowaliśmy do WIOŚ z propozycjami kierunkowych działań, aby ich zmobilizować do zawierania większej ilości informacji w raportach o stanie środowiska naturalnego. Ku naszemu zaskoczeniu wojewoda, który jest tu organem nadzorującym dla WIOŚ, uchwałę uchylił. W 2018 r. praktycznie zniknęły roczne raporty – tłumaczy Artur Jaroszewski.

Dodaje jednak, że po zmianie kierownictwa dostrzega zmianę na lepsze w działaniu płockiej delegatury WIOŚ. – Jednak wciąż jest dużo do zrobienia.

Przypomnijmy, że w minionych latach Rada Miasta Płocka otrzymywała i opiniowała coroczne raporty WIOŚ. W 2018 r. znowelizowano ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska – zgodnie z nową treścią “wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje radzie gminy, radzie powiatu i sejmikowi województwa, na ich wniosek, informacje o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa”. A skoro konieczny jest wniosek, wskazana jest także odpowiednia uchwała Rady Miasta Płocka.

– W ocenie Rady Miasta Płocka istotne dla lokalnej społeczności jest uzyskanie informacji o wynikach kontroli dotyczących największych źródeł zanieczyszczeń środowiska, zlokalizowanych na terenie Płocka, w tym spółek Grupy Kapitałowej PKN Orlen – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Artur Jaroszewski uważa, że powinniśmy dostać kopie wszystkich protokołów kontroli przeprowadzonych przez organa inspekcji ochrony środowiska (te jak dotąd od czasu do czasu trafiały do ratusza), podobnie liczy, że nie powinno być problemu z kopiami wszystkich zarządzeń pokontrolnych. Jeśli już ma jakieś wątpliwości, to bardziej dotyczące otrzymania kopii korespondencji pomiędzy podmiotem kontrolowanym a kontrolującym w zakresie prowadzonych kontroli, gdyż te do urzędu “trafiają bardzo sporadycznie”.

Jeśli coś się dzieje, jest pik benzenu, mieszkańcy zamykają okna mając dość uciążliwości zapachowych, zwykle słyszą, że owszem, kontrola była, ale żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Przewodniczący płockich rajców ma nadzieję, że wymienione dokumenty (jeśli je otrzymamy) mogą pomóc nam dojść do prawdy o tym co powoduje dyskomfort zapachowy. – W Urzędzie Miasta Płocka jest komórka zajmująca się środowiskiem – Wydział Kształtowania Środowiska, działa również Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Sam z ciekawością zapoznam się z tymi dokumentami. Te protokoły nie są tak obszerne, jak mogłoby się wydawać. Chciałbym, aby pozyskanie dokumentów było wspólnym działaniem Rady Miasta Płocka – zaznacza. Czy sądzi, że za projektem uchwały zagłosują radni, którzy pracują w Grupie Kapitałowej PKN Orlen? – Jeśli ktoś jest czysty, nie powinien się obawiać. Ale jak będzie, przekonamy się za tydzień podczas sesji.

W ubiegłych latach przy okazji raportu WIOŚ wywiązywały się podczas sesji długie dyskusje. W 2017 r. radni otrzymali raporty o stanie środowiska za lata 2015 i 2016. Jedynie dwoje radnych zagłosowało przeciw – Artur Jaroszewski i Iwona Jóźwicka. Jaroszewski wówczas zwracał uwagę, że w raportach jest za dużo uogólnień, a także na rekordowo wysoką umieralność płocczan na nowotwory płuc i oskrzeli. Ponadto doktor Waldemar Kujawa przekonywał, że sytuacja może być groźna ze względu na mechanizmy dziedziczności DNA, co może skutkować nowotworem, zaburzeniami ciąży i porodu.

wynik głosowania – eSesja

Fot. Jan Drzewiecki