Nowy kierunek na płockiej uczelni. Mają zgodę ministra. Rektor: Specjaliści z tego obszaru zawsze będą potrzebni

Mazowiecka Uczelnia Publiczna zaoferuje nowy kierunek kształcenia w ramach studiów pierwszego stopnia. – Starania o uruchomienie studiów licencjackich w zakresie administracji to naturalna konsekwencja podjęcia przez nas w ubiegłym roku kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne z administracją publiczną w ramach studiów magisterskich – mówi prof. Maciej Słodki, rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku otrzymała uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja.

– Studia II stopnia powstały przede wszystkim w odpowiedzi na potrzeby absolwentów bezpieczeństwa wewnętrznego – wyjaśnia rektor. – Doszliśmy jednak do wniosku, że uruchomienie kierunku administracja w ramach studiów licencjackich znakomicie uzupełni naszą ofertę. Specjaliści z tego obszaru zawsze będą potrzebni, a w obecnej sytuacji związanej z pandemią kierunek administracja może cieszyć się jeszcze większym zainteresowaniem, gdyż przygotowuje do pracy w obszarze kojarzonym w sposób szczególny ze stabilnością i bezpieczeństwem.

Studia mają profil praktyczny i skierowane są do osób interesujących się działaniem instytucji publicznych oraz rolą administracji w funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa i gospodarki. To propozycja dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w instytucjach państwowych i samorządowych, a także w komórkach administracyjnych przedsiębiorstw.

Rekrutacja na administrację, podobnie jak na inne kierunki, rozpocznie się 10 sierpnia 2020 r.

Fot. KB