Łąck ominiemy obwodnicą. Niebawem rusza przetarg

Powstanie trzykilometrowej obwodnicy Łącka w ciągu DK60 wskazano w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030. Ogłoszenie o zamówieniu trafiło do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że postępowanie na zaprojektowanie obwodnicy zostanie wszczęte w najbliższych dniach.

W Programie pominięto Płock, uwzględniając natomiast takie miasta na terenie województwa mazowieckiego, jak Ciechanów, Lipsk, Ostrołękę, Pułtusk, Siedlce, Sokołów Podlaski czy Zwoleń. Także Skaryszew zyska obwodnicę.

Jak wyjaśnia generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obwodnica powstanie po nowym śladzie.

– Wykonane Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z elementami koncepcji programowej oraz materiałami do uzyskania decyzji środowiskowej wskażą planowany przebieg obwodnicy Łącka. Przewiduje się, że nowa droga ominie istniejącą zabudowę prawdopodobnie po północno-zachodniej stronie obecnej DK60.  Jednoznaczny przebieg trasy klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) zostanie jednak określony w decyzji środowiskowej.

Za budową obwodnicy przemawia – jak dalej tłumaczy GDDKiA – wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który obecnie odbywa się drogą krajową nr 60 pomiędzy Płockiem a Kutnem. – Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Łącku. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego odbywającego się wokół Warszawy. Droga stanowi bowiem alternatywny objazd aglomeracji stołecznej po północnej stronie pomiędzy drogą S8 a autostrada A1. Będzie również stanowić uzupełnienie zbudowanej obwodnicy Gostynina. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju – argumentuje GDDKiA.

Fot. GDDKiA