Pociągi mają pojechać szybciej. PKP PLK planuje modernizację linii kolejowej z Kutna do Sierpca przez Płock

image_pdfimage_print

We wtorek PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dwie umowy na przygotowanie studium wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych z Tłuszcza do Ostrołęki oraz z Kutna do Płocka. – Inwestycje będą miały także pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zapewnioną lepszy dojazd do rafinerii Orlen oraz elektrowni w Ostrołęce – stwierdził Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Przypomnijmy, że przebudowę płockiego dworca przeprowadzono w 2014 r., była to jednak inwestycja miejska. Wówczas zmodernizowano peron 1 przylegający do budynku. Ostatnio zwracaliśmy się do PKP PLK o przedstawienie działań w obrębie płockiej stacji kolejowej. Rzecznik prasowy spółki, Karol Jakubowski, wskazał na remont kładki dla pieszych przy stacji w Płocku wykonany w 2015 r.

– W zakresie robót była m.in. wymiana osłon, malowanie konstrukcji stalowej, a także uzupełnienie oraz naprawa powierzchni kładki i schodów. Regularnie dokonywane są drobne naprawy kładki i powierzchni peronów, które wynikają z ich codziennego użytkowania przez pasażerów. Ponadto, w ostatnich latach PLK umieściła na peronach m.in. nowe oznakowanie oraz gabloty informacyjne.

Z kolei dziś, w obecności wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela, PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały dwie umowy za ponad 7 mln zł na przygotowanie studium wykonalności modernizacji dwóch mazowieckich linii kolejowych z Tłuszcza do Ostrołęki oraz z Kutna do Płocka.

– Dzięki sprawnemu planowaniu i realizacji prac zwiększy się dostępność i atrakcyjność podróży koleją. Będzie też sprawniejszy transport towarów koleją – przekonuje Ireneusz Merchel, prezes zarządu spółki PKP PLK.

Dokumenty określą możliwości techniczne oraz szczegółowe rozwiązania i zakres prac, a także szacowane koszty inwestycji. Studia wykonalności będą podstawą do szczegółowego planowania projektów.

– Studium szczegółowo określi, jakie prace będą wykonywane na linii, w tym na stacji w Płocku. Analizowana będzie m.in. możliwość budowy nowych peronów i przebudowy kładki – wyjaśnia Karol Jakubowski.

Jak dodaje rzecznik, podstawowym efektem inwestycji ma być podniesienie dopuszczalnej prędkości na odcinku Kutno – Płock do 120 km/h dla pociągów pasażerskich oraz do 100 km/h dla pociągów towarowych.

Studium wykonalności dotyczy budowy dodatkowego zelektryfikowanego toru na ok. 40 km odcinku od Kutna do stacji Łąck. Wskazano korzyści – sprawniejsze i szybsze podróże dzięki poprawie przepustowości i lepszemu zarządzaniu ruchem pociągów pasażerskich i towarowych. Zostanie również przeanalizowana możliwość budowy towarowej obwodnicy, która ominie centrum Płocka i umożliwi sprawny i szybki przewóz towarów do płockiej rafinerii PKN Orlen.

W ramach studium wykonalności przeanalizowana zostanie modernizacja linii kolejowej na odcinku Kutno – Płock – Sierpc. W planach jest np. modernizacja peronów dla pasażerów, dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ponadto wspomniano o uwzględnieniu w zamierzeniach budowy nowej stacji na odcinku Płock Trzepowo – Sierpc. Jej lokalizacja ma być przeanalizowana w studium wykonalności.

Czytaj też: Prezydent Duda i zapowiedź budowy 200 przystanków kolejowych. Obietnica także dla… Płocka

Dodano również, że budowa dwóch łącznic w okolicy Kutna pozwoli na sprawny przejazd pociągów w kierunku Warszawy i Włocławka bez konieczności zmiany kierunku jazdy.

Inwestycja miałby przełożyć się na poprawę warunków przewozów towarowych. 

– Więcej towarów będzie można przewozić koleją, co sprzyja ochronie środowiska. Po modernizacji trasy Kutno – Płock przejazd i odprawa dłuższych pociągów towarowych – do 780 metrów, będzie sprawniejsza. Zapewni to również sieć trakcyjna przystosowana do zasilania ciężkich lokomotyw – czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Wartość podpisanej umowy na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc” to 3,1 mln zł. Planowane koszty inwestycji, w tym robót na stacji w Płocku, zostaną określone w dokumentacji przedprojektowej, która ma być gotowa do sierpnia 2023 roku. Rozpoczęcie prac planowane jest w latach 2024-2027 w zależności od dostępności środków finansowych i uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Fot. KB