Polska samorządem stoi. Płockie Radziwie jest na to doskonałym przykładem. Zbliża się koniec ogromnej inwestycji

image_pdfimage_print

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w ulicy Krakówka jest na ukończeniu. Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego – inwestycję dofinansowaną środkami samorządu Mazowsza – podsumowali podczas spotkania z dziennikarzami: prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz miejski i osiedlowy radny – Tomasz Kominek. Ulica Kolejowa zostanie udostępniona dla ruchu w pierwszych dniach czerwca – miesiąc przed planowanym terminem zakończenia.

– Przebudowa ulic Kolejowej i Krakówka oraz budowa infrastruktury odprowadzającej wody opadowe do zbiornika retencyjnego przy ulicy Krakówka była inwestycją o znaczeniu strategicznym dla mieszkańców Radziwia. Zagospodarowanie wód opadowych i wybudowana infrastruktura w tym zakresie otwiera możliwość realizacji infrastruktury drogowej i podziemnej na kolejnych ulicach osiedlowych Radziwia na zachód od ul. Kolejowej. Inwestycja poprawia także układ drogowy, zmniejszy emisja spalin i hałas w obrębie przebudowanego odcinka drogi krajowej – mówił prezydent Andrzej Nowakowski.

Na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa dróg na osiedlu Radziwie w Płocku” – Miasto Płock otrzymało w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” dotację celową Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 mln złotych. Całe przedsięwzięcie kosztowało prawie 8 mln zł. Zrealizował je Miejski Zarząd Dróg w Płocku w niecały rok od ogłoszenia przetargu.

-Ta inwestycja świetnie ilustruje współpracę samorządowców na szczeblu województwa, miasta na prawach powiatu i rady mieszkańców osiedla. W połowie została sfinansowana ze środków miasta, w połowie samorządu województwa mazowieckiego. Od reformy administracji 1990 r, przez kolejną reformę tworząca samorządy powiatowe i wojewódzkie po wejście naszego kraju do Unii Europejskiej widać, że to samorządy napędzają rozwój Polski i najlepiej rozumieją potrzeby mieszkańców gmin, efektywnie i skutecznie gospodarując funduszami unijnymi – tłumaczył z kolei Adam Struzik.

Odbiór robót planowany do 11 czerwca tego roku. Do tego czasu ruch ulicą Kolejową będzie odbywał się jeszcze wyłącznie o charakterze lokalnym – dojazd do sklepów, posesji. Na remontowanej ulicy wciąż obowiązują objazdy. Zgodnie z umową termin realizacji inwestycji wraz z wdrożeniem stałej organizacji ruchu to 30 czerwca. Wykonawca zapowiada jednak, że zakończy prace na początku czerwca. Pozostało już tylko wykonać i wprowadzić stałą organizację ruchu, oznakowanie poziome i pionowe.

Warto podkreślić, że zakres inwestycji był bardzo duży. Wybudowano infrastrukturę związaną z odwodnieniem terenu, odprowadzeniem wód opadowych oraz branże drogową, wraz z budową nowych jezdni, chodników, przystanków i zatok przystankowych.

Tomasz Kominek wskazywał, na dobrą współpracę z wykonawcami. Mimo dużego zakresu prac i utrudnień komunikacyjnych mieszkańcy osiedla mieli cały czas zapewniony dojazd do posesji, sklepów, stacji benzynowej.

Źródło: UMP (Konrad Kozłowski)
Fot. UMP.