Płoccy przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie miasta. Odroczone płatności i umorzenia

Kilka dni temu prezydent Andrzej Nowakowski poinformował podczas spotkania online o wsparciu, na jakie mogą liczyć płoccy przedsiębiorcy.

– Zrobimy wszystko, co jest w gestii samorządu, aby wesprzeć lokalny biznes. Deklaruję, że płatność podatku od nieruchomości, a także podatku od środków transportowych, w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego, będzie mogła ulec odroczeniu lub rozłożeniu na raty. Będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych  – mówi prezydent. Podkreślił przy tym, że w każdym przypadku należy złożyć odpowiedni wniosek.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację związaną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmuszeni byli zaprzestać, bądź znacznie ograniczyć,  działalność będą mogli liczyć na odroczenie płatności, a w uzasadnionych przypadkach również na ich umorzenie.

Na wniosek przedsiębiorców w najbliższych miesiącach obniżone mogą być również opłaty pobierane za zajęcie terenów, na których działają ogródki letnie. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub ewentualne umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego. Należy pamiętać, że wymagane jest złożenie wniosku, a sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, z uwzględnieniem konkretnej sytuacji.

Wnioski są do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Info i fot: UMP.