Prezydent do prezesa: Żałuję, że nie z pierwszej ręki dotarły do mnie te informacje

„Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego mieszkańców miasta Płocka i powiatu płockiego” – to program zdrowotny, na który PKN Orlen przeznaczy 10 mln zł. W ciągu 6 lat środki mają być wydane na m.in. monitorowanie stanu zdrowia, profilaktykę i leczenie chorób.

Program będzie realizowany na podstawie podpisanej przez spółkę umowy z Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie przy współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc. Pierwsze kroki jakie koncern podjął w tej sprawie, to uruchomienie infolinii, którą obsługują konsultanci pełniący rolę nawigatorów ds. profilaktyki i diagnostyki.

25 lutego w gabinecie prezydenta Płocka odbyło się spotkanie przedstawicieli placówek medycznych, z którymi Orlen współpracuje w sprawie płocczan i mieszkańców powiatu płockiego. W tej sprawie prezydent Andrzej Nowakowski napisał list, skierowany do prezesa PKN Orlen.

Pismo cytujemy w całości: