Ceny, segregacja, pojemniki, worki? Pytań od płocczan jest mnóstwo. Ratusz odpowiada

Dwa miesiące funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych to sporo, pytania jednak w tej sprawie wciąż nie ustają, a nawet się mnożą. Płocki ratusz zebrał te, które mieszkańcy zadają najczęściej i przygotował odpowiedzi. Zatem wystarczy wygodnie się rozsiąść i przeczytać, być może wątpliwości zostaną rozwiane…

Nowy system odbioru odpadów komunalnych w Polsce to skutek nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która została przyjęta przez parlament w lipcu 2019 roku i podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 6 sierpnia 2019 roku. Rada Miasta Płocka przyjęła uchwały, które dostosowały przepisy prawa lokalnego do obowiązków wynikających ze zmian ustawy.

Podmioty, których regulacje prawne dotyczą bezpośrednio, czyli samorządy, mieszkańcy, zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, firmy odbierające odpady – dostosowały się lub są w trakcie wprowadzania zmian wynikających z nowych norm prawnych. Pojawiają się jednak pytania i wątpliwości, a niektóre rozwiązania wzbudzają kontrowersje.

Prezentujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, które mogą ułatwić poruszanie się w zagadnieniach związanych z selektywnym odbiorem odpadów.

Czy każdy musi segregować śmieci? Do tej pory tego nie robiłem i nie było problemu.

Tak – każdy musi segregować śmieci. Jest to najistotniejsza zmiana wprowadzona prawem. Bezwzględny obowiązek segregowania odpadów dotyczy wszystkich Polaków i wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady komunalne podzielone są na tzw. frakcje: papier (pojemnik niebieski), szkło (pojemnik zielony), metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty), bioodpady (pojemnik brązowy), odpady zmieszane. Odpady niebezpieczne (np. baterie, elektrośmieci, świetlówki, meble, opony) można też oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), a przeterminowane lekarstwa do aptek, które prowadzą taką zbiórkę. Im odpady są dokładniej przez nas posegregowane, tym bardziej efektywny jest proces ich odzysku i mniejsza degradacja dla środowiska.

Kto określa ilość pojemników i częstotliwość odbioru śmieci. Pojemniki są przepełnione, jest ich zbyt mało, nikt nie odbiera śmieci – co robić?

W przypadku zabudowy wielorodzinnej liczbę pojemników i częstotliwość odbioru śmieci określa zarządca nieruchomości, czyli spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota. Zgodnie z Regulaminem w zabudowie wielorodzinnej odpady są odbierane minimum 2 razy w tygodniu, a w przypadku małych wspólnot – raz w tygodniu. Spółdzielnia czy Wspólnota może wystąpić do Urzędu Miasta Płocka o zwiększenie liczby pojemników czy częstotliwości odbioru. Co ważne, nie zwiększą się z tego powodu opłaty ponoszone przez mieszkańca czy zarządcę nieruchomości.

W przypadku domków jednorodzinnych odpady są odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem Urzędu Miasta Płocka, który jest do pobrania na stronie urzędu miasta. Mieszkańcy domków jednorodzinnych mogą zgłosić problem odbioru śmieci za pomocą „Zgłoszenia niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych” bezpośrednio do Urzędu Miasta Płocka.

Śmieci są bardzo drogie. Dlaczego nie dość, że mam je segregować, to jeszcze muszę płacić więcej niż do tej pory?

Tak – śmieci są bardzo drogie. Koszt odbioru odpadów to także zmiana wprowadzona prawem i dotyczy wszystkich Polaków. Ustawodawca nałożył, bądź zwiększył, na organy administracji i firmy zajmujące się odbiorem, przetwarzaniem i składowaniem odpadów obowiązki oraz opłaty. Spowodowało to wzrost kosztów odbioru śmieci od mieszkańców każdej gminy w Polsce. W Płocku do 31 stycznia 2020 r. obowiązywały dwie stawki: 11 zł miesięcznie od osoby w przypadku zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów i 16 zł – w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje jedna miesięczna stawka dla wszystkich – 26 zł od osoby, ponieważ wszystkich dotyczy obowiązek segregowania śmieci. Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać tak jak dotychczas – w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na dotychczasowe indywidualne numery rachunków bankowych.

Skąd mam wiedzieć, ile mam płacić za śmieci? Nie dostałem żadnej informacji na ten temat.

Zawiadomienia o zmianie stawki i wysokości opłaty Urząd Miasta Płocka wysłał do właścicieli nieruchomości według danych ilościowych, podanych w ostatnio złożonej deklaracji, aktualnej na dzień wystawienia zawiadomienia. Były one doręczane w styczniu i lutym wraz z informacją o wysokości podatku od nieruchomości i ulotką informacyjną na temat tego, jak należy segregować śmieci. Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej otrzymali zawiadomienia i ulotki od spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, które współpracowały z Urzędem Miasta Płocka.

Czy muszę złożyć jakieś dokumenty/deklaracje w związku z nowymi stawkami opłat za odpady?

Nie – nie ma takiej konieczności. Właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w przysłanym zawiadomieniu. Deklarację należy złożyć w przypadku zmiany liczby osób przebywających w danym lokalu, nieruchomości, a miesięczna opłata zostanie zmieniona.

Mieszkam w domu jednorodzinnym. Czy muszę kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów?

Właściciele domków jednorodzinnych nie kupują pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów. Firma odbierająca odpady dostarcza pojemnik i worki do segregacji śmieci podczas odbioru odpadów w ramach opłaty z deklaracji/zawiadomienia. Odpady są odbierane 2 razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, który jest do pobrania m. in. na stronie płockiego ratusza.

Mieszkam w bloku. Czy muszę kupić pojemnik, worki do selektywnej zbiórki odpadów? Czy dostanę worki tak jak mieszkańcy domków?

Mieszkańcy bloków nie kupują pojemników i specjalnych, dedykowanych kolorystycznie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki zbiorcze do selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców bloków zapewnia firma odbierająca odpady w porozumieniu ze spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową, które decydują o lokalizacji pojemników. Mieszkańcy bloków nie dostają worków do selektywnej zbiórki śmieci od firmy odbierającej odpady. Sami zanoszą posegregowane odpady do pojemników zbiorczych wystawionych na osiedlach.

Mieszkam w bloku i słyszałem, że Urząd Miasta kazał zamknąć zsypy, zakazał wstawiania pojemników do altan śmietnikowych, określa czy altana ma być otwarta czy zamknięta.

O nieruchomości decyduje zarządca nie urząd, dlatego decyzje w tym zakresie podejmowali zarządzający – zarządy spółdzielni mieszkaniowych bądź wspólnot. Urząd Miasta Płocka nie nakazał i nie wymaga zamykania zsypów w blokach, nie zakazuje wstawiania pojemników do altan, nie określa czy altana ma być otwarta czy zamknięta. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2019 roku nałożyła na zarządców nieruchomości obowiązek właściwego (wyłącznie selektywnego) gospodarowania odpadami komunalnymi. Spółdzielnie czy wspólnoty odpowiadają za zsypy, altany, wiaty śmietnikowe – ich lokalizację, zabezpieczenie czy budowę, a także porządek na swoim terenie oraz właściwą segregację odpadów ze swoich nieruchomości. Analogiczne obowiązki dotyczące zabezpieczenia pojemników, budowy wiat czy altanek, wystawiania w terminach do odbioru worków do selektywnej zbiórki odpadów mają właściciele domków jednorodzinnych.

Pojemniki na tworzywa sztuczne bardzo szybko się zapełniają. Mam problem żeby po powrocie z pracy wyrzucić butelki czy pudełka.

Zgnieć zanim wyrzucisz. Zalecamy, aby przed wyrzuceniem zgniatać butelki czy kartony po mleku, napojach. Podobnie w przypadku pudełek kartonowych – przed wyrzuceniem zalecamy rozłożyć opakowanie na płasko. To pozwoli zmieścić więcej odpadów w pojemniku. Spółdzielnia Mieszkaniowa czy zarządca nieruchomości może zgłosić do Urzędu Miasta zapotrzebowanie na większą liczbę pojemników i wówczas zostaną one dostarczone.

Gdzie mam wyrzucać baterie czy przeterminowane leki. Co zrobić ze starym fotelem czy popsutym telewizorem?

Na terenie Płocka funkcjonuje PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Tartacznej 2 (teren byłej mleczarni na osiedlu Radziwie). PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00, w soboty w godz. 10.00 – 14.00. Każdy mieszkaniec może zdać tam posegregowane odpady np. stare opony, odpady gabarytowe, elektrośmieci. Przeterminowane leki należy przekazać do punktów, które znajdują się w aptekach na terenie Płocka – Wykaz aptek na terenie Płocka, które odbierają przeterminowane leki

Zużyte baterie, świetlówki itp. – można umieszczać w specjalnych koszach w sklepach elektrycznych i ze sprzętem agd. W wielu płockich szkołach i urzędach znajdują się specjalne pojemniki na zużyte baterie czy nakrętki. Zużyty sprzęt elektryczny można także zostawić w firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Planuję remont, co mam zrobić z odpadami budowlanymi i remontowymi. Ile to kosztuje?

Zamów worek big-bag. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne wykonywany jest wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka. Referat Gospodarowania Odpadami przekazuje go do właściwej firmy. Worek należy odebrać osobiście w siedzibie firmy. Worki big-bag bezpłatnie będą wydawane do 30 czerwca 2020 r. Od 1 lipca 2020 r. bezpłatnie będzie przysługiwać jeden big-bag w roku na nieruchomość/lokal mieszkalny. Każdy następny to koszt 541 zł za sztukę. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych znajduje się do pobrania na stronie UMP. 

Mieszkańcy mogą także skorzystać ze znajdującego się przy ul. Tartacznej 2 Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady budowlane do 30 czerwca 2020 r. są tam przyjmowane bezpłatnie, natomiast od 1 lipca 2020 r. zostanie wprowadzona opłata, która ma być niższa niż koszt worka big-bag.

Pojemniki na odpady wymagają umycia, dezynfekcji. Co mam zrobić?

Konieczność mycia i dezynfekcji poza harmonogramem należy zgłosić do Referatu Gospodarowania Odpadami UMP. Pojemników nie należy myć samodzielnie na posesji. Mycie i dezynfekcję przeprowadzi firma odbierająca odpady bez pobierania dodatkowej opłaty.

Mieszkam w domku jednorodzinnym, dostałem za mało worków. Nie mieszczą się śmieci. Co mam zrobić?

Brakuje worków – to nie problem. Zgodnie z rozporządzeniem selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona do dedykowanych, kolorowych worków do poszczególnej frakcji odpadów. Jednak wyjątkowo, jeśli zabraknie nam worka w jakimś kolorze, możemy odpady umieścić w dowolnym worku na śmieci. Należy wówczas opisać typ umieszczonych odpadów (np. nakleić kartkę z opisem), a firma odbierająca zabierze tak oznaczony worek.

Co się zmieni od 1 lipca 2020 r. w kwestii odbioru odpadów?

Obecnie Płock jest podzielony na 4 sektory. Odpady z każdego sektora odbiera firma SUEZ. Z końcem czerwca 2020 r. kończy się obecnie obowiązująca umowa między Miastem Płock a firmą SUEZ. Wiosną Urząd Miasta Płocka ogłosi przetarg, w wyniku którego zostaną wyłonione firmy, bądź firma, odbierająca odpady w następnym okresie. Nie będzie mieć to wpływu na obowiązki mieszkańców, co do sposobu selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy nie będą kupować nowych pojemników czy worków. Od 1 lipca jeden worek big-bag służący do gromadzenia odpadów budowlanych będzie udostępniany za darmo.

Segregacja odpadów – poradnik dla mieszkańców  – jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Można tam także pobrać ulotkę informacyjną dotyczącą sposobu segregacji odpadów komunalnych w wersji elektronicznej, która w wersji papierowej była dystrybuowana do mieszkańców Płocka.

Opr. Konrad Kozłowski – UMP.
Fot. Jens Kalaene.