“Mnie ta ziemia od innych droższa…”. 58. rocznica śmierci Władysława Broniewskiego [FOTO]

image_pdfimage_print

10 lutego minęło 58 lat od śmierci Władysława Broniewskiego. Z tej okazji Książnica Płocka nosząca imię Poety zorganizowała, już po raz szósty, wyjazd na warszawskie Powązki – miejsce spoczynku sławnego Polaka i Płocczanina.

Płocka delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Władysława Broniewskiego. Nie zapomniano też o córce Poety Joannie Broniewskiej – Kozickiej oraz Jego pierwszej żonie Janinie Broniewskiej – również na miejscu ich pochówku zapalono znicze.

W gościnne progi domu Broniewskiego na Mokotowie (obecnie Muzeum Władysława Broniewskiego oddział Muzeum Literatury) zaprosiła wszystkich kustosz – Eliza Czapska, gdzie gościem honorowym była córka Poety – zaprzyjaźniona z Książnicą Płocką – Maria Broniewska-Pijanowska.

Przypomnijmy. Władysław Broniewski urodził się 17 grudnia 1897 w Płocku, zmarł w Warszawie 10 lutego 1962 roku. Był wybitnym polskim poetą, autorem liryki rewolucyjnej, patriotycznej, żołnierskiej i autobiograficznej. Broniewski określany jest jako „najwybitniejszy reprezentant polskiej poezji rewolucyjnej, stanowiącej artystyczny wyraz walki politycznej proletariatu”. Żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Kawaler Virtuti Militari. Spod jego pióra wyszło piętnaście tomików wierszy oraz wiele poematów. W poezji Władysława Broniewskiego jest mnóstwo wierszy poświęconych naszemu miastu.

“Mnie ta zie­mia od in­nych droż­sza, ani chcę, ani umiem stąd odejść, tu­taj Wi­słą, wia­tra­mi Ma­zow­sza prze­szu­mia­ło mi dzie­ciń­stwo i mło­dość. (…)” – napisał Broniewskim w pięknym, patriotycznym wierszu “Mój pogrzeb”.

Fot: Władysław Broniewski PAP/CAF
Fot: Książnica Płocka