Współpraca Orlenu z miastem Płock. Jutro podpisanie listu intencyjnego w sprawie…

W najbliższą środę, 29 stycznia, w płockim Domu Technika prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz Józef Węgrecki przedstawiciel PKN Orlen podpiszą list intencyjny o współpracy koncernu i miastem.

List intencyjny dotyczył będzie organizacji współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o napędy zasilane wodorem.

W dniach 29 i 30 stycznia 2020 roku w Domu Technika w Płocku odbędzie się XXVI Sympozjum Naukowo-Technicznego „Chemia 2020”, poświęcone wyzwaniom i szansom rozwoju polskiej chemii i krajowych rafinerii, w tym także transformacji energetycznej związanej z wykorzystaniem wodoru, jako paliwa do samochodów. W pierwszym dniu sympozjum członkowie zarządu PKN Orlen i prezydent Płocka podpiszą List intencyjny o współpracy w tej sprawie.