Rodzinny Dom Dziecka wyremontowany. Wkrótce zamieszka w nim 11 osób [FOTO]

image_pdfimage_print

Modernizacja budynku trwała od września, a zakończono ją w grudniu. Przeprowadzono roboty budowlane, sanitarne i elektryczne. Obiekt przystosowano do potrzeb dużej rodziny. W tej chwili trwa przeprowadzka. Wkrótce dziewiątka dzieci i ich opiekunowie wprowadzą się do zmodernizowanego Rodzinnego Domu Dziecka, który znajduje się na osiedlu Skarpa.

– Pod opieką pani Agnieszki i jej męża będzie dziewięcioro dzieci – siedmioro podopiecznych i dwoje biologicznych. Wiemy, że taka forma pieczy zastępczej jest najlepsza dla dzieci, które znajdują w rodzinach swoje miejsce, świetną opiekę i ciepło, którego często brakowało. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka to niezwykle odpowiedzialne i trudne zadanie dla opiekunów, dlatego jestem pełen uznania dla wszystkich osób, które decydują się na taką działalność – mówił prezydent Andrzej Nowakowski podczas prezentowania efektów remontu.

Na terenie Płocka funkcjonują trzy Rodzinne Domy Dziecka. Są to placówki rodzinnej pieczy zastępczej, które mają charakter rodzinny, a nie instytucjonalny jak np. w przypadku ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. W Rodzinnym Domu Dziecka pod opieką może pozostawać maksymalnie 8 dzieci, lub za zgodą np. w przypadku rodzeństw – więcej. Oprócz tego typu placówek w naszym mieście funkcjonują tzw. zawodowe rodziny zastępcze, w których może być do trojga dzieci. Jest ich osiem, a pod ich opieką pozostaje 27 dzieci.

– Mamy jeszcze 90 rodzin spokrewnionych, w których przebywa 130 dzieci i 30 rodzin niezawodowych, w których przebywa 40 dzieci. Rodziny te są ustanawiane postanowieniem Sądu Rodzinnego. Działa także instytucjonalna forma pieczy zastępczej. To Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy, w ramach którego funkcjonują trzy placówki. Dwie o charakterze socjalizacyjnym dla 42 dzieci i jedna interwencyjna na 14 miejsc – wymieniał z kolei Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta ds. społecznych.

W 2020 r. płocki ratusz zaplanował modernizację kolejnej nieruchomości na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej. Będzie to budynek przy ul. Kalinowej 80. Zostanie on rozbudowany oraz wyremontowany. Zamieszka w nim czternaścioro dzieci.

Źródło i fot: UMP.