Orlen uruchomił infolinię. Ma umożliwić rozpoznawanie chorób, konsultacje i leczenie u specjalistów

Orlen uruchomił infolinie dla mieszkańców Płocka oraz powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, wspierające szybką diagnostykę. – Umożliwią one łatwy dostęp do informacji o możliwościach i kierunku rozpoznania chorób oraz konsultacji i leczenia w Narodowym Instytucie Onkologii oraz w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc. Infolinie powstały w ramach programu prozdrowotnego, wdrożonego przez PKN Orlen przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz placówkami medycznymi – informuje spółka.

Jest to nowatorski projekt, na którego realizację koncern przeznaczy 10 mln zł. I jak twierdzi, program pozwoli w ciągu sześciu lat udzielić ponad 20 tys. specjalistycznych konsultacji i porad pacjentom z Płocka oraz przyległych powiatów. – Rozpoczynamy wdrażanie konkretnych rozwiązań. Uruchomienie infolinii wspierającej szybką diagnostykę jest pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia ryzyka zachorowania mieszkańców na nowotwory – mówi Agata Górnicka, dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem PKN Orlen.

Głównym celem pilotażowego projektu PKN Orlen i placówek medycznych jest wzmocnienie współpracy pomiędzy ośrodkami, wczesne diagnozowanie objawów chorób, propagowanie przyjętych standardów leczenia, a także działania edukacyjno-społeczne motywujące do wprowadzenia zmian w stylu życia. Wdrożenie specjalnej infolinii dedykowanej dla mieszkańców Płocka i powiatów: płockiego, gostyńskiego i sierpeckiego stanowi istotny element wsparcia programu prozdrowotnego – uważa Orlen.

Spółka informuje, że infolinie obsługują konsultanci pełniący rolę nawigatorów ds. profilaktyki i diagnostyki. – Ich zadaniem jest przedstawienie ścieżki postępowania zarówno w kontakcie z lekarzem, jak i bezpośrednio z pacjentem. Mają oni przekazywać informacje o możliwościach i kierunku dalszej diagnostyki, konsultacji i leczenia – wymienia koncern.

Kontakt z nawigatorami jest możliwy telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16, a także drogą mailową. Opłaty za połączenia telefoniczne liczone są według standardowej taryfy operatora osoby dzwoniącej.

Narodowy Instytut Onkologii przy ul. Roentgena 5 w Warszawie:

Nawigator ds. profilaktyki; tel. (22) 546 31 11; e-mail: profilaktyka.plock@coi.pl
Nawigator ds. diagnostyki; tel. (22) 546 33 77; e-mail: diagnostyka.plock@coi.pl

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przy ul. Płocka 26 w Warszawie:

Nawigator; tel. (22) 431 23 50 lub (22) 431 23 06 oraz tel. kom. 882 36 44 15 lub 882 36 44 17; e-mail: pulmonologia@igichp.edu.pl

W sprawie dodatkowego wsparcia diagnostycznego lub specjalistycznej konsultacji lekarz prowadzący pacjenta może zwrócić się pisząc na adres pulmonologia@igichp.edu.pl