Jak będą kursowały autobusy KM czasie Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra i Trzech Króli?

W okresie świąt Bożego Narodzenia (od 23 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.) autobusy KM kursować będą według następującego porządku:

23, 27 i 30 grudnia
Autobusy kursować będą według rozkładu jazdy na dzień powszedni.
Nie będą wykonane wybrane kursy „szkolne” (oznaczone w rozkładach jazdy literą „s”) na liniach 22, 60, 120, 130, 140 i 160. W całości zawieszone będą kursy linii L1.

24 i 31 grudnia (wtorek – Wigilia i Sylwester)
W internetowym rozkładzie jazdy patrz: godziny odjazdów w kolumnie „24. i 31. XII”.
Autobusy wszystkich linii kursować będą jak w dzień powszedni  (bez kursów „szkolnych”) do ok. godz. 17.
Po godz. 17 wykonane będą:
– wybrane kursy linii 3, 7, 19 i 26 (kursy realizowane w wieczór wigilijny i sylwestrowy wymienione będą w zamieszczonych na przystankach rozkładach jazdy wydrukowanych na różowym tle, w internetowym rozkładzie jazdy patrz kolumna „24. i 31. XII”)
– wszystkie kursy linii 31, 32, 33, 35, B, N1 i N3.

25 i 26 grudnia (Boże Narodzenie) oraz 1 i 6 stycznia (Nowy Rok i Trzech Króli)
W internetowym rozkładzie jazdy i w rozkładach jazdy na przystankach patrz kolumna „niedziela / odjazdy w niedziele i święta”.

Nie będą kursowały autobusy linii: 10, 15, 26, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 130 i 140.
Na liniach: 2, 3, 4, 7, 14, 19, 22, 24 i 60 nie będą wykonywane kursy oznaczone w niedzielnych rozkładach jazdy literą „d”. Wykonane będą wszystkie kursy linii: 20, 31, 32, 33 i 35 według niedzielnego rozkładu jazdy. Kurs linii 35 o godz. 22:15 z pętli Orlen, brama I będzie wydłużony do Borowiczek.

28 grudnia i 4 stycznia (sobota)
Autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na soboty.

29 grudnia i 5 stycznia (niedziela)
Autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na niedziele bez ograniczeń.

2 i 3 stycznia (czwartek i piątek)
Autobusy wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy na dzień powszedni bez ograniczeń.