Ulica Tysiąclecia od jutra przejezdna. Koniec z utrudnieniami!

Płocki ratusz ogłosił zakończenie jednej z najważniejszych ulic naszego miasta – ulicę Tysiąclecia. Od jutra, czyli soboty 21 grudnia, arteria będzie przejezdna. Otwarcie ulicy ogłosił dziś podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Nowakowski.

– Przebudowa ul. Tysiąclecia wraz z jej skrzyżowaniem z ul. Bielską była bardzo poważnym remontem. Kanalizacja była tu w złym stanie, a dodatkowo – kolektory ogólnospławne miały zbyt małą przepustowość, by w czasie ulewnych opadów skutecznie odbierać jednocześnie ścieki sanitarne i wodę deszczową – mówił włodarz miasta.

Zakres robót obejmował wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości 1,5 km, przebudowę kanalizacji sanitarnej na długości 850 metrów, budowę wodociągu o długości 800 metrów oraz prace z branży drogowej: budowę nowej nawierzchni ulicy, a także wykonanie chodnika wraz oświetleniem po południowej stronie ul. Tysiąclecia (chodnik wraz z drogą rowerową i nowym oświetleniem po północnej stronie ulicy został wykonany w ubiegłym roku). Przebudowano skrzyżowania: ul. Tysiąclecia z ul. Dąbrówki oraz ul. Tysiąclecia z ul. Bielską i ul. Mickiewicza.

Najważniejsza zmiana polega na udrożnieniu wyjazdu z ul. Tysiąclecia na ul. Bielską. Pojazdy opuszczające Tysiąclecia przed przebudową „obsługiwały” dwa pasy ruchu. Po przebudowie są cztery pasy. Przybył prawoskręt, na skutek czego przystanek autobusowy został przeniesiony na ul. Bielską oraz lewoskręt. Dwa pasy prowadzą na wprost w ul. Mickiewicza.

Przebudowa ul. Tysiąclecia kosztowała 14,1 mln zł (z czego Wodociągi Płockie zapłaciły – 4,95 mln, Miejski Zarząd Dróg – 9,2 mln zł). Udało się sięgnąć po 4 mln zł dofinansowania ze środków UE. – Podziękowania należą się wykonawcy za zakończenie prac przed terminem. Uznanie też budzi profesjonalizm firm, które tu pracowały – podkreślał prezydent Andrzej Nowakowski.

Przebudowa ul. Tysiąclecia miała potrwać do końca grudnia. Tymczasem płocki ratusz otwiera ją w już w sobotę 21 grudnia. Zaraz po otwarciu jej skrzyżowania z ul. Bielską na stare trasy wrócą autobusy Komunikacji Miejskiej tych linii, które z miały trasy po ulicy Bielskiej m.in. nr 3 i 22. Na ul. Tysiąclecia autobusy wrócą na początku 2020 roku.

Fot. UMP.