Są pieniądze na dwie ważne inwestycje drogowe. Tym razem na obwodnicę i ul. Parcelową

image_pdfimage_print

Dzięki wsparciu z budżetu Mazowsza samorządy z powiatu płockiego przebudują i wyremontują dwie ważne drogi. Pierwszy projekt dotyczy budowy łącznika obwodnicy Gąbina. Z kolei drugi obejmie modernizację ul. Parcelowej w Nowym Duninowie.

Projekty otrzymały dofinansowanie z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 700 tys. zł. Umowy w tej sprawie podpisał z beneficjentami marszałek Adam Struzik.

Gminy Gąbin i Nowy Duninów otrzymały od samorządu Mazowsza dofinansowanie w ramach Instrumentu zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W ramach tego programu gminy i powiaty otrzymały wsparcie na realizację zadań wieloletnich, na drogi powiatowe i gminne, na edukację oraz kulturę. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel ze swojego budżetu w sumie ponad 57 mln zł, z czego w tym roku przekazanych zostanie blisko 30 mln zł.

– Mazowsze to największy region w kraju, jeden z najszybciej rozwijających się, ale niestety i bardzo zróżnicowany, dlatego tak ważne jest prowadzenie polityki regionalnej w taki sposób, aby te różnice były coraz mniejsze. Nasz program to umożliwia – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Źródło: UMWM.