Orlen przedstawił wyniki finansowe. Są bardzo dobre

image_pdfimage_print

PKN Orlen zakończył III kwartał 2019 roku z zyskiem operacyjnym EBITDA wg LIFO na poziomie 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 800 mln zł, czyli ponad 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – informuje spółka.

Wynik został wypracowany przy rekordowym przerobie oraz wzroście łącznych wolumenów sprzedaży o 3 proc. rok do roku. Najwyższy wynik odnotował segment detaliczny, wypracowując rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, czyli o ponad 200 mln wyższy w porównaniu do III kwartału ubiegłego roku.

W III kwartale 2019 roku PKN Orlen osiągnął:

• 3,2 mld zł EBITDA wg LIFO, co oznacza wzrost o blisko 800 mln (rok do roku)
• Rekordowy wynik segmentu detalicznego na poziomie 925 mln zł
• Wzrost łącznych wolumenów sprzedaży o 3 proc. (r/r) do poziomu 11,4 mt
• Wzrost wolumenów w detalu o 5 proc. (r/r)

Koncern tłumaczy również, że poziom zadłużenia netto w III kwartale został zredukowany do 2 mld zł, głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,4 mld zł. – Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 5,2 proc, która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w strategii, poziomie – informuje. Spółka dodaje, że w sierpniu tego roku Orlen wypłacił akcjonariuszom dywidendę na historycznie wysokim poziomie, czyli 3,5 zł na akcję.

Fot. PKN Orlen.