Coraz więcej imigrantów na płockim rynku pracy

Liczba pracujących cudzoziemców w Polsce wciąż rośnie. W całym kraju jest ich już prawie 662,5 tys., a w województwie mazowieckim 170 tys.  Do ubezpieczenia w ZUS na koniec grudnia 2018 r. w naszym województwie było zgłoszonych  156,3 tys., cudzoziemców, natomiast pod koniec sierpnia niemal 170 tys.

– Odnotowany wzrost wskazuje, że wysoki popyt na pracowników w Polsce wciąż skłania do poszukiwania ich wśród obywateli innych państw i, co ważne, oferowania im legalnego zatrudnienia. Dzięki temu składki obcokrajowców zasilają Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a w przyszłości będą mieć oni prawo do otrzymywania świadczeń – tłumaczy Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Olewiński dodaje, że w regionie pracują przedstawiciele ponad 162 narodowości, a najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Według najnowszych danych jest ich ponad 104 032, co stanowi aż 61 proc. pracujących w woj. mazowieckim cudzoziemców. Daleko za nimi są Białorusini, których jest 14 420 (8,5 proc.) i Wietnamczycy – 6 159 (tylko 3,6 proc.).

– Województwo mazowieckie nie jest jednolite pod względem rozmieszczenia pracowników spoza naszego kraju. Spośród 169 857 zgłoszeń do ubezpieczeń aż 144 767 pochodzi z trzech warszawskich oddziałów ZUS, co stanowi 85 proc. ogólnej liczby – mówi rzecznik ZUS. – Pozostałe oddziały również odnotowały jednak wzrost względem poprzedniego okresu. Według stanu na 31 sierpnia w płockim oddziale, który obejmuje zasięgiem północną część województwa, jest 9 238 pracujących obcokrajowców, czyli o 1 867 więcej niż w grudniu 2018 r. Głównie przybyło obywateli Ukrainy – 1 449, w sumie dając 6 107 osób – podsumowuje.

Według Olewińskiego interesujący wydaje się fakt, że imigranci rzadko decydują się na założenie firmy w Polsce. Własną działalność w województwie mazowieckim prowadzi zaledwie 3,8 proc. obcokrajowców (6 453 osób). Najwięcej firm jest w rękach Ukraińców, bo aż 1 345. Przedsiębiorczością zaskakują natomiast Wietnamczycy, bo własną działalność prowadzi 668 osób, a to z kolei stanowi aż 10,8 proc. obywateli tego państwa zgłoszonych do ubezpieczeń w Polsce.

Czym zajmują się cudzoziemcy w Polsce? – ZUS przeanalizował zgłoszenia do ubezpieczeń z grudnia poprzedniego roku zwracając uwagę na sekcje PKD płatników składek. Okazuje się, że najwięcej obcokrajowców pracuje w dziale N – obejmującym działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierającą (24,8 proc.). Dalej znajduje się dział C – przetwórstwo przemysłowe (15,4 proc.) oraz dział H – transport i gospodarka magazynowa (12,1 proc.). Dopiero na czwartej pozycji jest budownictwo, czyli dział F, w którym zatrudnienie znalazło 11,6 proc. cudzoziemców – wymienia rzecznik ZUS.