Płock z prestiżową nagrodą. W tle bulwary wiślane!

Gmina Miasto Płock otrzymała statuetkę Kryształy Przetargów Publicznych 2019 dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrony zabytków”. 

Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są najskuteczniejszym, najbardziej rzetelnym i najlepiej przygotowanym oraz zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym. Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance pod Warszawą podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych. Gminę Miasto Płock wyróżniono za zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną. W imieniu prezydenta Płocka, nagrodę odebrała Magdalena Kucharska – dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych.

– Celem nagrody – od samego początku jej istnienia – jest promocja i upowszechnianie stosowania dobrych praktyk w dziedzinie zamówień publicznych wśród uczestników rynku zamówień, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców – mówi Elżbieta Sobczuk, redaktor naczelna miesięcznika „Przetargi Publiczne”, organizatora nagrody .

W tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 stycznia 2018 r. a 31 lipca 2019 r. O wyborze zwycięzców, spośród ponad 140 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.

– Podejmując decyzję o przyznaniu Nagrody, Kapituła wnikliwie bada złożone przez kandydatów ankiety. Sprawdza nie tylko sam proces przygotowania postępowania, w tym warunki i kryteria oceny ofert, lecz także przebieg postępowania przetargowego od dnia jego ogłoszenia do dnia zawarcia umowy, jak również przebieg realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzanych do treści zwartych umów. Kapituła bada więc poprawność procedury i jej zgodność z pzp oraz poprawność realizacji zadania przy poszanowaniu środków publicznych – dodaje Sobczuk.

W tym roku Kapituła otrzymała do oceny kilkadziesiąt zadań w każdej kategorii, co spowodowało, że wybór jednego projektu w każdej z nich był niełatwy, a obrady długie i burzliwe. Wśród zgłoszonych zadań przeważały duże projekty o wielomilionowej wartości objęte dofinansowaniem ze środków UE, w tym również projekty z budżetu obywatelskiego.

Fot. Materiały prasowe/UMP.