Na razie jest tu pole pod uprawy. Ale… jest pomysł, aby powstał w tym miejscu park

Drzew, krzewów i zieleni wciąż w naszym mieście brakuje. Tym bardziej, że drzewa są często „ofiarami”, których korony składa się na rzecz ważnych i strategicznych inwestycji. Nasadzenia w Płocku odbywają się bardzo często, to jednak – zdaniem bardzo wielu płocczan – jest ich wciąż bardzo mało. W tej sytuacji cieszy każda inicjatywa, która wiąże się z nowymi oazami zieleni.

Z propozycją utworzenia nowego parku miejskiego wyszedł przewodniczący Rady Miasta Płocka – Artur Jaroszewski. Pomysłodawca wypatrzył też ciekawe miejsce na jego utworzenie, które wskazał w interpelacji. Park miałby się znajdować przy ulicy Urodzajnej.

„Proszę o podjęcie działań zmierzających do utworzenia nowego parku miejskiego przy ulicy Urodzajnej na nieruchomości należącej do miasta” – zwraca się do urzędu miasta. W piśmie radny dodaje, że wskazany teren użytkowany jest od lat pod uprawy. „Proszę również o przeanalizowanie innych możliwych lokalizacji parków na terenie miasta, w pierwszej kolejności biorąc pod uwagę nieruchomości miejskie” – czytamy.

„W pobliżu ulicy Urodzajnej, pomiędzy zabudową osiedli Podolszyce Północ i Międzytorze, znajduje się należąca do miasta nieruchomość o powierzchni ponad 5 ha. Nieruchomość od kilku lat cyklicznie wydzierżawiana jest osobom prywatnym z przeznaczeniem pod uprawy. Płock ma specyficzne problemy dotyczące czystości powietrza. Każdy nowy park lub skwer poprawi jakość powietrza, a co za tym idzie – komfort życia mieszkańców” – uzasadnia swój pomysł przewodniczący rady miasta. 

– Przeanalizowałem lokalizację bardzo dokładnie. Jest o tyle dobra, że jest to nieruchomość miejska. Park w tym miejscu byłby dobrym rozwiązaniem. Nieopodal są duże osiedla mieszkaniowe – tłumaczy nam przewodniczący. – Na przykład w Krakowie zdecydowano się na odkupienie od developera wielohektarowej nieruchomości właśnie pod park.

Fot. Google Maps.