Na wałach przeciwpowodziowych politycy mówili o Wiśle i suszy

image_pdfimage_print

Tematy, które poruszyli politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji prasowej zorganizowanej na wałach przeciwpowodziowych, to stan Wisły oraz susza. Oprócz posła Marka Opioły w spotkaniu wzięli udział minister Anna Moskwa oraz wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Podczas briefingu przedstawione zostały kluczowe inwestycje na Wiśle na odcinku płockim wraz z informacją o ich skali finansowej. Drugim istotnym tematem podjętym w trakcie spotkania była pogłębiająca się z roku na rok susza w regionie płockim oraz działania, które PGW Wody Polskie podejmuje w celu rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Wody Polskie w 2018 r. wykonały największe od lat prace pogłębiarskie na rzece Wiśle – zbiorniku Włocławskim. W sumie w 4 lokalizacjach (Białobrzegi, Wola Brwileńska, Nowy Duninów, Płock – brama portowa) wydobyto ok 300 tyś m3 materiału dennego. Wartość wykonanych prac to ponad 4,5 mln zł. Wykonane prace przyniosły one zauważalny efekt podczas przejścia tegorocznej, czerwcowej fali wezbraniowej. Również z końcem 2018 r. została zakończona modernizacja zapory bocznej zbiornika Włocławskiego: Jordanów – Tokary – Radziwie za kwotę 3,2 mln zł. W połączeniu ze zmodernizowaną chwilę wcześniej zaporą boczną w Nowym Duninowie i udrożnieniem partii cofkowej zbiornika w Płocku (łącznie 7,5 mln zł).

Kolejną inwestycją w tym rejonie jest przystąpienie do modernizacji pompowni Arciechów. PGW Wody Polskie czynią starania o pozyskanie środków z RPO woj. mazowieckiego i w sierpniu br. wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W połowie października planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie. Wartość całego zadania to 10.8 mln zł. Inwestycja planowana jest na lata 2019 – 2021.

Oprócz inwestycji PGW Wody Polskie prowadzą prace utrzymaniowe i konserwacyjne rzek i obiektów hydrotechnicznych. W powiecie płockim w roku bieżącym realizowane jest 19 zadań tego typu na łączną kwotę ponad 3 mln zł. Na obszarze administrowanym przez ZZ Włocławek zaplanowano na ten rok wykonanie prac na łączną kwotę 7,8 mln zł. Ponadto w celu właściwego wykonywania zadań statutowych PGW Wody Polskie zakupiły sprzęt specjalistyczny za kwotę ok 58 mln zł z czego do dyspozycji zarządu Zlewni we Włocławku i Nadzoru Wodnego w Płocku trafiły min. 2 sztuki midikoparek, 1 szt. koparko – ładowarki, 2 szt. koparek gąsiennicowych z wysięgnikiem, łódź kosząca, 3 szt. ciągnika 120 KM John Deere, kosiarki bijakowe i wysięgnikowej wiele innego drobnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac konserwacyjnych.

Resort rolnictwa uruchomił nowy program wsparcia dla rolników, który ma pomóc w przeciwdziałaniu występowania suszy. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy mogą otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów nawadniających i pomiarowych. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. Rząd uruchomił szerokie wsparcie dla rolników poszkodowanych w trakcie tegorocznej suszy. Wnioski są przyjmowane w poszczególnych biurach terenowych ARiMR. Odszkodowania wypłacane są na bieżąco. Do środy, 9 października, wypłacono już ponad 80 mln zł odszkodowań.

Źródło i fot: Biuro Marka Opioły.