7,6 mln zł dofinansowania na modernizację drogi Szumanie – Bielsk

Jeszcze w tym roku powiat płocki zainwestuje fundusze unijne w modernizację drogi powiatowej Szumanie-Bielsk. Projekt otrzyma ponad 7,6 mln zł dofinansowania. Dziś umowę w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz starosta płocki Mariusz Bieniek i wicestarosta płocki Iwona Sierocka.

Dzięki środkom unijnym droga powiatowa nr 3759W Szumanie-Bielsk zostanie rozbudowana i przebudowana. Inwestycja obejmie ponad 7,5 km. W ramach projektu istniejąca nawierzchnia zostanie wyrównana i poszerzona do szerokości 6 m. Ponadto przebudowane zostaną dwa obiekty mostowe w miejscowościach Siemienie i Giżyno oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką. Naprawiona zostanie również nawierzchnia istniejących skrzyżowań i zjazdów. Poza tym jezdnie zostaną odwodnione, a pobocza uporządkowane. Pojawią się też nowe bariery ochronne.

Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwiększy i polepszy mobilność mieszkańców i przejezdnych, a także usprawni układ komunikacyjny i dostępność do głównych szlaków transportowych.

Źródło i fot: UMWM