Długa lista spraw i problemów. Elżbieta Gapińska nie daje rządzącym odpoczywać

W mijającej kadencji Sejmu zwracała się w swoich interpelacjach do ministra zdrowia, ministra infrastruktury, premiera, ministra rolnictwa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej czy ministra spraw wewnętrznych. W pismach kierowanych do rządzących poruszała sprawy Płocka, nie zabrakło też problemów regionu i ogólnokrajowych.

Poseł Elżbieta Gapińska (Koalicja Obywatelska nr. 2 na liście w naszym okręgu) w swoich pismach dopytywała między innymi o pomijanie Płocka, jeżeli chodzi o budowę zakładu radioterapii. W sprawach zdrowia i opieki medycznej poseł interpelowała kilkukrotnie. Widać, że ten temat jest płocczance szczególnie bliski. – Dlaczego na liście leków refundowanych nie ma leku niezbędnego do ratowania życia i zdrowia pacjentek po chemioterapii w I i II rzucie leczenia, pomimo iż jest on refundowany w całej Unii Europejskiej? Dlaczego w Polsce nie refunduje się blisko 50 proc. leków najnowszej generacji, które służą do leczenia nowotworów, a leki te refundowane są w całej Unii Europejskiej? – zwracała się z pytaniami do ministra zdrowia.

Wśród interpelacji nie zabrakło też tych dotyczących szpitala św. Trójcy i problemów z jakimi boryka się placówka. Wręcz walczyła swego czasu i… wywalczyła zachowanie kontraktów z NFZ dla Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W pismach kierowanych do ministra zdrowia zwracała także uwagę na wysoką umieralność płocczan na nowotwory. Prosiła o podjęcie skutecznych działań w tej – najważniejszej – dla nas wszystkich sprawie.

Kilkukrotnie podczas ostatniej kadencji Elżbieta Gapińska podkreślała potrzebę skomunikowania Płocka, a co się z tym wiąże, poprawę infrastruktury drogowej i kolejowej. – Na jakim etapie przygotowania jest studium wykonalności budowy drogi ekspresowej S10? Proszę o szczegółową informację w jakim terminie rząd planuje podjąć realizację projektu drogi S10 i jakie konkretnie działania podjął rząd w sprawie realizacji tej inwestycji w obecnej kadencji Sejmu? – zadawała pytania dotyczące ważnego dla mieszkańców regionu tematu. Wśród interpelacji znajdujemy też trzy dotyczące planów budowy połączenia kolejowego między Płockiem, a Nowym Dworem Mazowieckim oraz CPK.

Poseł Gapińska podziela też niepokój mieszkańców Płocka i powiatu płockiego co do emisji niebezpiecznych i uciążliwych substancji z zakładu produkcyjnego należącego do PKN Orlen. Prosiła o wyjaśnienie głośnej sprawy z 2016 roku dotyczącej przekraczanie norm stężenia benzenu i dwutlenku siarki w powietrzu. Poza tym na liście spraw, które posłanka zapisała na swoim koncie, znajdujemy sprawy: opiekunów osób niepełnosprawnych, zmianę systemu wynagrodzeń dla nauczycieli, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego Płocka i powiatu płockiego czy dofinansowanie budowy sali koncertowej w Płocku.

Lista tematów, które poseł poruszała podczas mijającej kadencji jest bardzo długa. Dopytywała i rządzącym wierciła w dziury w brzuchu, aby na wiele problemów zwrócili uwagę. Poza tym zajmowała się tysiącem ludzkich, codziennych spraw w swoim biurze poselskim. – Przyjęłam około 2500 osób. W sprawach dotyczących ich bezpośrednich problemów, wysłałam kilkaset pism do najróżniejszych instytucji – tłumaczy. Z czym mieszkańcy zwracali się do poseł? – Były to głównie problemy mieszkaniowe, zdrowotne czy socjalne – wymienia.

Kandydatka do sejmu generalnie jest bardzo aktywną osobą. Płocczanom dała się poznać ze słynnych, charytatywnych Szopek Noworocznych, które są jej pomysłem. Łącznie zorganizowała ich pięć. – Dzięki zebranym środkom, udało się pomóc wielu potrzebującym osobom – mówi. To jednak nie jedyna akcja charytatywna, w którą włącza się Elżbieta Gapińska. Co roku można ją spotkać podczas zbiórek na WOŚP czy Ratujmy Płockie Powązki. Poseł chętnie uczestniczy w spotkaniach z dziećmi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Bierze też aktywny udział w imprezach i uroczystościach miejskich i państwowych. Warto podkreślić, że czynnie włączyła się w budowę pomników upamiętniających ważne dla Płocka postacie tj. Mira Zimińska-Sygietyńska, Tadeusz Mazowiecki czy Obrońców Płocka 1920.

Wracając na salę sejmową. Elżbieta Gapińska tam również jest bardzo aktywna. Podczas czterech lat złożyła 40 interpelacji. Przed parlamentem zabrała głos 73 razy. Jako poseł pracuje w komisjach: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu. Należy do Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności i jest wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Przyszłości Edukacji.