W gminach powiatu płockiego szykuje się sporo inwestycji

image_pdfimage_print

Pieniądze na remont zabytkowych kościołów, modernizację obiektów sportowych, oświatę oraz drogi. Samorząd Województwa Mazowieckiego w bieżącym roku przeznaczył miliony na wsparcie powiatów, miast i gmin na Mazowszu. Pieniądze nie ominęły również Ziemi Płockiej.

Wsparcie Samorządu Wojewódzkiego to miliony złotych, które pozyskały lokalne samorządy, instytucje czy organizacje z przeznaczeniem na wsparcie miejscowych inwestycji i rozwój lokalnych społeczności. Środki te pozyskiwane są poprzez poszczególne gminy, Starostwo Powiatowe w Płocku, lokalne parafie, stowarzyszenia i fundacje. Poniżej przedstawiono wykaz inwestycji, jakie realizowane są przez samorządy i parafie z terenu powiatu płockiego:

Oświata

Powiat Płocki, jako organ prowadzący, otrzymał 47 000 zł na projekt „Utworzenie specjalistycznej pracowni informatycznej drogą do cyfryzacji Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie”. Wsparcie zostało udzielone w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

Sport

Samorząd Województwa Mazowieckiego nie zapomina również o aktywności sportowej mieszkańców. Bardzo zależy na niej także gminom, o czym świadczą wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z tej dziedziny.

– Gmina Bielsk – remont instalacji oświetleniowej w hali sportowej w Bielsku, dofinansowanie: 60 000 zł;
– Miasto i Gmina Drobin – modernizacja stadionu sportowego w mieście Drobin, dofinansowanie: 95 250 zł;
– Gmina Nowy Duninów – budowa pumptracka przy Szkole Podstawowej w Nowym Duninowie, dofinansowanie: 95 250 zł;
– Gmina Radzanowo – modernizacja boiska sportowego w Radzanowie, dofinansowanie: 15 000 zł.

Drogi

– Powiat płocki – przebudowa drogi powiatowej nr 6912W Góra – Dobrsk – Gralewo, dofinansowanie: 2 280 000 zł;
– Miasto i gmina Drobin: remont drogi gminnej 290514W relacji Niemczewo-Karsy, Gmina Drobin, Powiat Płocki, dofinansowanie: 126 477,83 zł;
– przebudowa ul. Gospodarskiej stanowiącej drogę gminną 290543W, kategorii D, na odcinku 284 metrów, dofinansowanie: 779 287,04 zł;
– Gmina Bielsk – przebudowa i budowa ulic osiedlowych w miejscowości Bielsk – etap I – część A, dofinansowanie: 1 900 000 zł.

Zabytki

Pod koniec czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poinformował, że Radni Województwa przyznali 6 mln zł na prace remontowe i konserwatorskie. W sumie wsparcie otrzymają 83 mazowieckie zabytki.

Wśród nich znalazły się również zabytki w powiecie płockim:

– Remont ścian budynku kościoła parafialnego Świętej Trójcy w Wyszogrodzie – dofinansowanie: 70 000 zł;
– Remont konstrukcji więźby, wymiana pokrycia dachu dzwonnic i wieży oraz wykonanie instalacji odgromowej i odprowadzenia wody deszczowej budynku Kościoła Parafialnego pw. Bożego Ciała w Sobowie – dofinansowanie: 70 000 zł;
– Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy wzmocnieniu historycznej konstrukcji ścian i więźby dachowej Kościoła Parafialnego z 1775 r. w Dobrzykowie – dofinansowanie: 60 000 zł;
– Remont dachu kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie – dofinansowanie: 70 000 zł;
– Remont elewacji kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Rokiciu z badaniami konserwatorskimi – etap I Remont elewacji wschodniej – prezbiterium z zakrystią – dofinansowanie: 70 000 zł;
– Zabezpieczenie zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Sikorzu przed wpływem opadów atmosferycznych na dach, mury i osiadanie fundamentów – II etap – dofinansowanie: 60 000 zł;
– Drobin. Kościół pw. Św. Stanisława. Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613) – prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku (etap II) – dofinansowanie: 30 000 zł.

W Starostwie Powiatowym w Płocku pozyskiwaniem funduszy unijnych zajmują się referaty w ramach dwóch wydziałów: Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Na uwagę zasługuje fakt, iż zwiększa się wysokość pozyskiwanych środków unijnych przez samych mieszkańców poprzez tworzone przez nich organizacje m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, związki OSP, czy koła gospodyń wiejskich. Wiele z tych inicjatyw wspierane jest przez pracowników wymienionych wyżej wydziałów Starostwa Powiatowego w Płocku. Efektem tych działań są lokalne inicjatywy np. bezpłatne kolonie dla 60 dzieci z terenu powiatu płockiego, warsztaty predyspozycji zawodowych i edukacyjnych dla młodych ludzi kończących edukację w szkołach średnich, wydarzenia upamiętniające lokalną historię oraz tradycje, promujące zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lokalne wydarzenia, festyny i wiele innych.

Warto podkreślić także indywidualne inicjatywy mieszkańców, np. radnego Miasta i Gminy Gąbin Tomasza Nowackiego, który dysponując fachową wiedzą w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowania unijne wsparł parafię w Dobrzykowie, czego efektem było pozyskanie 60 tys. zł na prace renowacyjne zabytkowego obiektu.

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe Płock.