Ks. Tadeusz Łebkowski odchodzi na emeryturę. Kilku księży w powiecie płockim też – gdzie?

image_pdfimage_print

Biskup płocki Piotr Libera mianował nowych duszpasterzy w 18 parafiach. Z dniem 30 czerwca kilku księży odejdzie też na emeryturę. Na liście nazwisk znalazł się ks. Tadeusz Łebkowski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku – parafii, o której w czasie Wielkanocy mówiła cała Polska.

Proboszczowie 7 parafii za półtora miesiąca przejdą na emeryturę. Również 7 księży po niemal 20 latach pracy wikariuszowskiej obejmie funkcję administratorów parafii.

Biskup płocki dokonał następujących zmian proboszczowskich (wchodzą one w życie z 1 lipca):

Ks. kan. Krzysztof Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku, mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie.
Ks. kan. Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany proboszczem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
Ks. kan. Tadeusz Jabłoński, proboszcz parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie, mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej.
Ks. Krzysztof Kosewski, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, z siedzibą w Kępie Polskiej, mianowany proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu.
Ks. kan. Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie.
Ks. Waldemar Marciniak, proboszcz par. pw. św. Bartłomieja w Zeńboku, mianowany proboszczem parafii pw. bł. ks. J. Popiełuszki w Nunie.
Ks. kan. Janusz Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu, mianowany proboszczem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
Ks. Bogusław Sabat, proboszcz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja w Kuczborku.
Ks. Krzysztof Zakrzewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego Łukomiu, mianowany proboszczem parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.
Ks. Jerzy Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie, mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku.
Ks. Witold Zembrzuski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Królewie, mianowany proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie.

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów podejmie posługę duszpasterską w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

Nominacje na administratorów (z dniem 1 lipca):

Ks. Jarosław Borek, wikariusz parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Przasnyszu, mianowany administratorem parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku.
Ks. Piotr Gątarek, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Płocku, mianowany administratorem parafii par. pw. św. Stanisława BM w Bonisławiu.
Ks. Marek Grzeszczak, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Szreńsku, mianowany administratorem parafii pw. św. Leonarda w Chociszewie.
Ks. Piotr Marzec, nauczyciel w Szkołach Katolickich w Płocku, mianowany administratorem parafii pw. św. Bartłomieja w Zeńboku.
Ks. Adam Milewski, wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany administratorem parafii pw. św. Zygmunta w Królewie.
Ks. Tomasz Milewski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Kuczborku, mianowany administratorem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zakrzewie, z siedzibą w Kępie Polskiej.
Ks. Mariusz Stasiak, wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni, mianowany administratorem parafii pw. św. Antoniego w Łukomiu.

Przejścia na emerytury (z dniem 30 czerwca):

Ks. prał. Eugeniusz Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, przechodzi na emeryturę.
Ks. prał. dr Ryszard Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. Franciszek Kuć, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Bonisławiu, przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. Henryk Lipka, proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie, przechodzi na emeryturę.
Ks. Tadeusz Łebkowski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. Józef Różański, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku, przechodzi na emeryturę.
Ks. kan. dr Marek Zawadzki, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, przechodzi na emeryturę.

Źródło: Gość Płocki.