Piec węglowy wymień na ekologiczne źródło ciepło. Miasto dofinansuje inwestycję

Mieszkańcy Płocka mogą ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na ekologiczne źródło ciepła. Wnioski będą przyjmowane od 1 do 12 kwietnia. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. poniesionych kosztów.

– Dotacja udzielana jest na wymianę ogrzewania w budynkach, lokalach mieszkalnych lub użytkowych położonych w Płocku. Aby ją otrzymać należy zdecydować się na likwidację paleniska węglowego i zastąpienie go na stałe nowym źródłem ogrzewania, np. kotłem gazowym lub olejowym, podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej, pompą ciepła. O dofinansowanie mogą starać się m.in. osoby fizyczne i prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy – wyjaśnia Marta Komorkowska z biura prasowego ratusza.

Wysokość dotacji wynosi:
– maksymalnie 100 zł za każde zlikwidowane palenisko węglowe, w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, elektrycznej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe; przy czym fizycznie poniesione koszty muszą być udokumentowane fakturą/paragonem;
– 200 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania;
– dotacja nie może przekroczyć 80 proc. kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej.
– nie udziela się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonania prac projektowych oraz na pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć między 1 a 12 kwietnia 2019 roku. Wnioski będą przyjmowane na stanowisku nr 6 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek (wejście od ul. Zduńskiej). Można też przesłać je pocztą na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock (liczy się data wpływu do urzędu).

Wniosek można również pobrać ze strony Urzędu Miasta Płocka, który znajdziecie w tym miejscu.