Dokąd i dlaczego przenoszą się płockie firmy?

image_pdfimage_print

We wszystkich miastach subregionalnych Mazowsza, również w Płocku, firmy zdecydowanie częściej przenoszą swoją siedzibę poza obszar miasta. Najczęściej migrują przedsiębiorstwa młode, działające krócej niż 5 lat. Migracje przedsiębiorstw są ściśle powiązane z decyzjami ich właścicieli o zmianie miejsca zamieszkania – informuje Urząd Statystyczny w Warszawie.

W 2017 r. zarejestrowanych było w Płocku 12,5 tys. firm. Oznaczało to, że na tysiąc płocczan przypadały 103 podmioty gospodarcze. Pomimo dodatniego bilansu firm (rozumianego jako różnica między liczbą firm nowo zarejestrowanych a wyrejestrowanych), ogólna liczba przedsiębiorstw malała ze względu na ich emigrację. Rosła za to liczba firm w większości gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie naszego miasta.

Podobnie jak w przypadku ruchu ludności, migracje płockich firm odbywały się w obrębie najbliższego sąsiedztwa Płocka. Wysoka współzależność między migracjami mieszkańców i firm wynikała przede wszystkim z faktu, że ponad dwie trzecie migrujących przedsiębiorstw na Mazowszu stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Na płocki adres decydowały się najczęściej podmioty z gmin powiatu płockiego, przede wszystkim z Radzanowa i Starej Białej. Przedsiębiorstwa, które opuszczały Płock, przenosiły się również do gmin powiatu płockiego – przeważnie do Słupna, Radzanowa i Starej Białej.

Jeśli pominiemy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to w przypadku napływu firm do Płocka przeważały migracje z gmin innych województw. Natomiast jeśli chodzi o odpływ firm, to najwięcej podmiotów z Płocka przeniosło siedzibę swojej działalności do Warszawy oraz do innych województw.

Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie.
Fot. Pixabay