34 projekty dofinansowane. Kto odbierze granty w tym roku?

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka sfinansuje 34 projekty, które będą realizowane dla mieszkańców miasta przez płockie organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne i grupy nieformalne. Warto podkreślić, że jeszcze nigdy w historii konkursów grantowych Fundacja nie dofinansowała tylu projektów jednocześnie.

Wnioski zostały zweryfikowane i ocenione przez członków wszystkich struktur instytucji czyli Zarząd, Radę Programową i finalnie przez Radę Fundacji. Obecnie trwają ustalenia z wnioskodawcami oraz przygotowania do podpisania umów. Oficjalne wręczenie grantów i ogłoszenie projektów, które będą realizowane nastąpi 3 grudnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali koncertowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.

Przypomnijmy. Ogłoszony w 1 października konkurs grantowy cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Płoccy społecznicy zgłosili łącznie 45 projektów. W odpowiedzi na IX edycję konkursu grantowego organizacje pozarządowe złożyły 32 wnioski, a osoby indywidualne i grupy nieformalne złożyły 13 projektów.

Poniżej lista organizacji i wnioskodawców indywidualnych, którym przyznano grant

Organizacje pozarządowe

Towarzystwo Przyjaciół Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku – 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Człowiek Kultura – 20 000,00 zł
Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek – 15 000,00 zł
Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie „Busola” – 15 000,00 zł
Płocka Akademia Rękodzieła – 18 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej – 10 000,00 zł
Towarzystwo Naukowe Płockie – 10 000,00 zł
Płocki Klub Karate kyokushinkai – 13 000,00 zł
Klub Strzelecki „Grot” – 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja – 15 000,00 zł
Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa „FENIKS” – 9 000,00 zł
Fundacja Rykowisko – 6 000,00 zł
Fundacja FAMILYLAB Polska – 10 000,00 zł
Stowarzyszenie Petroklezja – 10 000,00 zł
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – 12 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Płocku – Borowiczkach – 5 000,00 zł
Stowarzyszenie Rodzin Zastepczych i Adopcyjnych „Otwarte Serca” – 20 000,00 zł
Stowarzyszenie Kawał Sztuki – 7 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy Lasotczak – 6 000,00 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers – 10 000,00 zł
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 10 000,00 zł

Osoby indywidualne i grupy nieformalne

Justyna Wiśniewska – 4 500,00 zł
Joanna Krysztoforska – 4 500,00 zł
Seweryn Jakubiak – 2 800,00 zł
Marcin Radomski – 4 940,00 zł
Barbara Sawicka – 3 300,00 zł
Stanisław Adlewski – 4 000,00 zł
Julia Chromiec – 4 500,00 zł
Marzenna Matkowska – 4 900,00 zł
Karolina Spychalska – 4 000,00 zł
Kamila Formańska-Zimoń – 4 000,00 zł
Eliza Łabarzewska – 4 500,00 zł
Magdalena Sikorska-Tokarska – 4 500,00 zł

Fot. Zdjęcie poglądowe (Fundusz Grantowy dla Płocka)