Pierwsze decyzje radnych nie są zaskoczeniem. I Sesja Rady Powiatu Płockiego [FOTO]

image_pdfimage_print

– Chciałbym, aby ta Rada była sprawna, żebyśmy nie wchodzili w spory polityczne, a dobro Ziemi Płockiej było naszym najwyższym celem – powiedział Lech Dąbrowski tuż po wybraniu go na przewodniczącego Rady Powiatu Płockiego nowej kadencji. Mariusz Bieniek, który ponownie został starostą płockim, mówił: – Realizujemy tu pewną misję, która jest zakodowana w DNA samorządowca.

W środę, 21 listopada, odbyła się pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Powiatu Płockiego. Poprowadził ją najstarszy radny w gronie 23 Rajców – Stefan Jakubowski. Takie są zasady – pierwsze obrady, do momentu wybrania nowego przewodniczącego, prowadzi radny-senior.

Już sam początek sesji był bardzo uroczysty. Michał Rozkosz wręczył każdemu radnemu zaświadczenie o wyborze do Rady Powiatu. Jednocześnie pogratulował wszystkim objęcia mandatu i życzył satysfakcji z wykonywanej pracy. Następnie odbyło się ślubowanie. Każdy radny czytał następujące słowa: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Chętni mogli dopowiedzieć: „Tak mi dopomóż Bóg”. Podczas ślubowania wszyscy stali, panowało absolutne skupienie i czuć było wyjątkowość tej chwili.

Po złożeniu ślubowania, radni zaczęli wypełniać kolejne punkty obrad. Powołali m.in. Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli Anna Dębska, Adam Sierocki i Waldemar Zawadzki. Została również wyłoniona Komisja Skrutacyjna, której celem było przeprowadzenie głosowań zaplanowanych podczas sesji. W skład tej Komisji weszli Ewa Kowalak, Marlena Mazurska oraz Krzysztof Wielec.

Bez wątpienia jednym z najważniejszym punktów obrad było wybranie przewodniczącego rady powiatu w kadencji 2018-2023. Radni zgłosili dwóch kandydatów na to stanowisko: dotychczasowego przewodniczącego Lecha Dąbrowskiego oraz Macieja Jabłońskiego. Wyniki tajnego głosowania wyglądały następująco: Lech Dąbrowski – 12 głosów za, Maciej Jabłoński – 8 głosów. Trzy głosy były nieważne.

Po odczytaniu wyników głosowań, rozległy się głośne brawa, a nowy przewodniczący przejął obowiązki od radnego-seniora. – Chciałbym, aby wszyscy radni włączyli się w nurt rozwoju Powiatu Płockiego. Poprzednia kadencja była bardzo dobra, ale oczywiście jesteśmy otwarci na nowe, dobre pomysły, które chętnie będziemy realizować – powiedział Lech Dąbrowski. Przypomniał również zasadę, którą się kieruje: nie dzieli radnych na lepszych i gorszych, każdy ma takie same szanse, prawa i obowiązki.

Drugim bardzo ważnym punktem sesji był wybór Starosty Płockiego. Ponownie zostało zgłoszonych dwóch kandydatów: dotychczasowy starosta Mariusz Bieniek oraz Krzysztof Szumski. I ponownie wyniki tajnego głosowania wyglądały następująco: Mariusz Bieniek – 12 głosów, Krzysztof Szumski – 8 głosów, trzy głosy były nieważne.

Nowo wybrany starosta pogratulował swojemu konkurentowi i podziękował za wybór. Podkreślił, że jest tym bardziej wzruszony decyzją radnych, ponieważ przed czterema laty po prostu mu zaufali, a teraz do zaufania dochodzi jeszcze ocena tego, co zostało zrobione w powiecie w ciągu tych kilku lat. I, najwidoczniej, ocena ta jest wysoka. – Chciałbym, aby każdy z państwa wiedział, że moje drzwi są zawsze otwarte dla każdego. W powiecie nie ma miejsca na politykę. Stawiamy za to na szacunek, otwartość, dbałość o dobro wspólne i ciężką pracę. Mam nadzieję, że tak będzie również w tej kadencji – mówił Mariusz Bieniek.

Następnie przedstawił Radzie swoje rekomendacje na członków Zarządu Powiatu Płockiego. Na stanowisko wicestarosty ponownie wskazał Iwonę Sierocką, zmiany nastąpiły wśród kandydatów na pozostałych członków Zarządu. O ile starosta ponownie rekomendował do zarządu Pawła Jakubowskiego, o tyle wskazał dwie nowe osoby w miejsce Stefana Jakubowskiego i Krzysztofa Wielca. Tymi nowymi osobami są Bogdan Banaszczak i Paweł Bogiel. Radni, w tajnym głosowaniu, przyjęli wszystkie rekomendacje starosty większością głosów.

Radni Powiatu Płockiego w kadencji 2018-2023

Polskie Stronnictwo Ludowe

Lech Dąbrowski
Magdalena Woja
Krzysztof Wielec
Bogdan Banaszczak
Paweł Jakubowski
Stefan Jakubowski
Paweł Bogiel
Mariusz Bieniek
Apolinary Gruszczyński
Elżbieta Jachimiak
Adam Sierocki
Ewa Kowalak

Prawo i Sprawiedliwość

Małgorzata Purcelewska
Piotr Kostrzewa
Maciej Jabłoński
Krzysztof Szumski
Magdalena Kołodziejska
Piotr Skorupski
Anna Dębska
Marlena Mazurska

Nasza Gmina Nasz Powiat Płocki

Marcin Piotrowski
Paweł Tokarski
Waldemar Zawadzki

Źródło i fot: Starostwo Powiatowe Płock.