Odnowiona mogiła bohaterów. Warto się pochylić nad ich prochami…

Mogiła dwóch dzielnych bojowników o wolność, która znajduje się na cmentarzu przy alei Kobylińskiego, zyskała nowy wygląd. W grobie spoczywają – Jan Kochanowski oraz Jan Gniazdowski. Przed dniem Wszystkich Świętych warto pochylić się nad mogiłą i losem bohaterów, którzy spoczywają na płockiej nekropolii. 

Na grobie oczyszczono płyty wierzchnie oraz je zaimpregnowano, pomalowano łańcuchy, które stanowią ogrodzenie mogiły – uzupełniono także ich brakujące ogniwa. Oczyszczono z rdzy i pomalowano słupki, stanowiące części ogrodzenia. Zniknęły również ubytki w betonie, a część z nich wymieniono na granitowe. Donice na mogile również wyczyszczono, pomalowano i odtworzono ich brakujące fragmenty. Wartość przeprowadzonych prac wyniosła prawie 20 tys. zł. Remont został przeprowadzony dzięki dotacji, którą miasto Płock otrzymało od Wojewody Mazowieckiego.

Jan Kochanowski był członkiem Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjalistycznej. Zginął w 1907 roku pod Staroźrebami w czasie ataku na carski furgon pocztowy. Z kolei Jana Gniazdowskiego rozstrzelano 19 października 1918 roku. Nauczyciel z Turzy Małej został oskarżony i skazany za śmierć niemieckiego żandarma. Jan Gniazdowski był również członkiem Pogotowia Bojowego PPS.

Polecamy felieton autorstwa Krzysztofa Wiśniewskiego: Bojówki PPS – Jan Kochanowski i Jan Gniazdowski

Fot. UMP.